NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Zorg-/opvanglokaal 

Op het Corlaer College is er een zorg-/opvanglokaal voor de opvang van leerlingen die vaak te laat komen, gespijbeld hebben of uit de les gestuurd zijn. Dit lokaal is altijd open, er is altijd een medewerker aanwezig. Leerlingen kunnen er ook terecht voor een praatje of een vraag. Medewerkers zorgen voor de eerste noodzakelijke begeleiding en/of maatregelen. Zo nodig wordt er contact met ouders en/of mentor/coach opgenomen.

BackUP

Leerlingen die tijdelijk of structureel extra opvang of begeleiding nodig hebben, kunnen terecht in het BackUP-lokaal. Het gebruik van de BackUP is bij deze leerlingen als extra faciliteit opgenomen in het ontwikkelperspectiefplan (OPP).

leerlinge die begeleiding krijgt van docent leerling die begeleiding krijgt van docente
Terug naar overzicht