OnderwijsBegeleiding

Op het Corlaer voel jij je thuis

Het Corlaer College heeft een vmbo-gebouw en een havo/atheneumgebouw. Dat lijkt groot, maar zodra je op onze school komt, merk je dat dit reuze meevalt. Alles is opgedeeld in kleinere afdelingen, zo leer je gemakkelijk de weg kennen. Daardoor voel jij je snel thuis bij ons.

De docent

Anders dan op de basisschool heb je straks voor elk vak een andere docent. Omdat elke afdeling een eigen docententeam heeft, ken je de docenten snel bij naam en andersom, zij leren jou ook binnen een korte tijd goed kennen. Je kunt altijd bij hen terecht, zij staan voor jou klaar. Alle docenten op het Corlaer College zijn opgeleid als coach. Dat betekent dat ze naast goed lesgeven, jou ook heel goed kunnen coachen in jouw leerproces. Want elke leerling is anders en iedereen leert op zijn eigen manier. Samen met de coach denk je na over een aanpak die bij jou past.

Je mentor of coach

Leren gaat het best als jij je prettig voelt. En dat jij je prettig voelt, vinden wij belangrijk. Op het vmbo krijg je daarom je eigen mentor, op havo en atheneum een coach. Hij helpt jou je hele middelbare schoolperiode. Met al je vragen kun je bij je mentor of coach terecht. Over je rooster en vakken, hoe jij je kunt voorbereiden op de toetsen, hoe je je huiswerk kunt inplannen, maar ook om je hart te luchten of iets leuks te vertellen. Je ouders betrekken we er natuurlijk ook bij. Ook zij kunnen altijd bij de mentor of coach aankloppen.

Extra begeleiding

Soms kun je wel wat extra hulp gebruiken. Als je dyslexie hebt, last van faalangst of als je even niet zo lekker in je vel zit. Je mentor of coach staat altijd voor je klaar. Heb je extra ondersteuning nodig? Er is veel expertise in huis, van orthopedagogen tot remedial teachers. Wel zo fijn, zo zijn de lijntjes kort en blijf je binnen de school die je kent.

Goed dat jij er bent!

Meer weten over begeleiding

Back-Up

Als je extra zorg en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-Up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt.

Bijles

Heb je met een vak moeite, dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

BOF-training

Als je geregeld last hebt van faalangst, kan de school je helpen met een aparte training. Je bent de enige niet. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Maar als je er letterlijk van dichtslaat of lichamelijke klachten krijg, is het belangrijk om beter te leren omgaan met spanning. Dat doe je in de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF).

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, kom je in aanmerking voor aparte begeleiding. Je krijgt persoonlijke coaching en zoekt samen met de begeleider naar (praktische) hulpmiddelen die het studeren makkelijker maken. Met een verklaring ontvang je van school een dyslexie- of dyscalculie pas. Die pas bevat jouw rechten en plichten en de afspraken waaraan docenten zich zoveel mogelijk moeten houden.

Decanaat

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

Huiswerkbegeleiding

Vind je het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan en ben je op zoek naar een rustige plek waar jij geconcentreerd je huiswerk kan maken? Of heb je moeite met je huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Juffrouwjulia kan je hierbij helpen, gewoon bij ons op school! Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Juffrouwjulia biedt ook één-op-één bijles aan op jouw school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt!

Juffrouwjulia is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.15 en 18.00 uur geopend. Op de website van Juffrouwjulia vind je meer informatie en de tarieven.

LWOO

Ga je naar vmbo-basis/kader en heb je recht op leerwegondersteuning (LWOO)? Dan krijg je bij ons extra ondersteuning en een kleinere klas. Je juf of meester van de basisschool kan deze ondersteuning voor je aanvragen.

Orthopedagoog

De orthopedagoog weet veel van leer- en gedragsproblemen. Eventueel kan deze deskundige een psychologische test bij je afnemen. De orthopedagoog kan ook door leden van het ondersteuningsteam worden gevraagd om mee te kijken bij problemen die niet zo makkelijk zijn op te lossen.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband waarin het Corlaer College vertegenwoordigd is:  de Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe.  Meer informatie is te vinden via de website:  https://www.leerlingenzorgnwv.nl/ .

Anti-pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor of coach. Wij willen dat jij je prettig voelt op school en daarom willen wij het het pesten zoveel mogelijk tegengaan. We hebben een uitgebreid anti-pestprotocol. Daarin staat onder meer een stappenplan dat de school gebruikt als er sprake is van pestgedrag.

Schoolondersteuningsprofiel

Welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning kan het Corlaer College leveren in het onderwijsleerproces van de leerling? Dat kun je lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2020-2024.

Sociaal-emotionele begeleiding

Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

SoVa-training

Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SoVa) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt?

Spreekuren

Als je specifieke problemen, vragen of twijfels hebt, kun je ook terecht bij de schoolarts en schoolverpleegkundige. Zij zijn regelmatig op school aanwezig. Ook de leerplichtambtenaar houdt geregeld spreekuur. Mocht dat nodig zijn, dan praat zij met je over te laat komen, verzuimen of persoonlijke problemen.

Het inloopspreekuur van de verpleegkundige is iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur in ruimte 3.14 (VMBO-gebouw).

Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Jorina Kroon (VMBO-afdeling) en Bernard Bennink (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Jullie kunnen bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar jullie met de mentor of leidinggevende niet uitkomen. Naar aanleiding van de melding/ klacht proberen wij je naar jouw behoefte(n) te begeleiden en te ondersteunen. Wij zijn als volgt te bereiken:

Jorina Kroon: jkroon@corlaercollege.nl
Bernard Bennink: bbennink@corlaercollege.nl

Zorg-/opvanglokaal

Als je een vraag hebt of zin in een praatje, kun je terecht in het zorg-/opvanglokaal. Dit lokaal is altijd open; er is altijd een medewerker van school aanwezig. In het lokaal vangen medewerkers je ook op als je vaak te laat komt, spijbelt, ziek bent of de klas uit wordt gestuurd.

Ons onderwijs

Wil je alles weten over vmbo-basis/kader, vmbo-tl, havo of atheneum? Lees dan meer over het onderwijs op het Corlaer College.

Onderwijs

Onze verhalen

Leerlingen en docenten vertellen over het onderwijs op het Corlaer. Leer hier onze school kennen.

Verhalen

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons

Heb je een vraag over begeleiding?

Toestemming

Kom naar onze open dag!

Zit jij in groep 7 of 8 en ga je binnenkort naar de middelbare school? Wil je de sfeer proeven en kijken of onze school bij jou past? Bezoek dan onze open dag! Of kom naar de informatieavond (voor ouders).

Open dag