Veelgestelde vragen

Wat is je vraag?

Heb je een vraag over de vakantie of hoe je je kind kunt ziekmelden? We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet tussen, stel gerust je vraag via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

Als uw kind wegens ziekte of een andere geldige reden afwezig is, dan kunt u uw kind afmelden via Magister 6 of de Magister app of per mail aan: zorglokaal@corlaercollege.nl of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld uw kind iedere dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim kunnen ontstaan.

Wanneer zijn er vakanties?

Vakantie 2021-2022

Herfstvakantie
Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april 2022 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 18 april 2022

Meivakantie
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022*

Hemelvaartsdag
Donderdag 26 mei 2022

Roostervrije dag
Vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag
Maandag 6 juni 2022

Organisatiedag
Vrijdag 1 juli t/m donderdag 7 juli 2022

Zomervakantie
Maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Organisatiedag
Maandag 22 en dinsdag 23 augustus 2022

Wat is een organisatiedag?

Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.

*Het basisonderwijs zal waarschijnlijk (op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren) de tweede week meivakantie in de week 9 – 13 mei nemen, omdat de periode tot aan de zomervakantie lang is. Deze keuze is voor het VO onmogelijk omdat de middelbare scholen open moeten zijn vanaf de start van het Centraal Examen op donderdag 12 mei 2022.

Vakantie 2022-2023

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
Donderdag 18 mei 2023

Roostervrije dag
Vrijdag 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
Maandag 29 mei 2023

Organisatiedag
Maandag 3 t/m donderdag 6 juli 2023

Zomervakantie
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Wat is een organisatiedag?

Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.

Wat zijn de lestijden?

Lestijden

1e lesuur 08.20 – 09.10
2e lesuur 09.10 – 10.00

Pauze van 10.00 – 10.20

3e lesuur 10.20 – 11.10
4e lesuur 11.10 – 12.00

Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
6e lesuur 13.20 – 14.10

Pauze van 14.10 – 14.25

7e lesuur 14.25 – 15.15
8e lesuur 15.15 – 16.05
9e lesuur 16.05 – 16.55

Hoe vraag je verlof aan?

Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf  toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim:

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan via een witte kaart aangevraagd worden. De witte kaart kan je ophalen in het zorglokaal.

Aanvraag voor lang verzuim:

Je ouders vragen toestemming via een verlofaanvraagformulier dat je in het zorglokaal kunt ophalen. Het formulier mag je vervolgens ingevuld en wel bij de afdelingsleider inleveren. Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Bekijk het verzuimprotocol

Wat zijn de schoolkosten?

Alle financiële bijdragen die het Corlaer College aan ouders vraagt, vallen onder de term ‘ouderbijdrage’. Dit is een vrijwillige bijdrage; de toelating tot de school, het onderwijs of examens is er niet van afhankelijk. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders via het digitale betalingssysteem de nota voor de ouderbijdrage.

Uit de opbrengsten van de ouderbijdrage financiert het Corlaer College veel nuttige en noodzakelijke activiteiten. Denk daarbij aan leer- en hulpmiddelen ICT, bijzondere leerlingbegeleiding en een collectieve ongevallenverzekering, maar ook aan excursies. De overheid vergoedt deze activiteiten niet.

Boeken

Schoolboeken zijn voor alle leerlingen van het  voortgezet onderwijs gratis. Iddink Voortgezet Onderwijs bv verzorgt voor alle vestigingen van de Meerwegen scholengroep de voorziening daarvan. Voor de zomervakantie ontvangen alle ouders informatie over het bestellen van boeken, de bezorging en vergoeding (zie daarvoor ook www.iddink.nl).

Het Corlaer College vindt het belangrijk dat je zorgvuldig omgaat met de boeken die je immers in bruikleen krijgt. Daarom brengt de school een borg en ook verzendkosten in rekening. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en zijn dus niet verplicht. Als ouders deze kosten niet willen betalen, moeten ze contact opnemen met de school.

Chromebook

Als leerling heb je een eigen chromebook nodig. Het Corlaer College heeft een passend aanbod voor aanschaf van een degelijk apparaat, en investeert daarbij in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over het chromebook.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

Schoolgids

Hoe gaat de school om met gescheiden ouders?

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

Hoe gaat de school om met lesuitval?

Via WebUntis kun je je rooster inzien (ga naar de website en klik op roosters), dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet meer voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de planners kun je zien waaraan je die week nog aandacht moet besteden.

Ik heb een probleem met mijn chromebook. Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar ict@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is. Dus als je voor het Corlaer College kiest, dan is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company.

 

 

Zorg-/opvanglokaal

Als je een vraag hebt of zin in een praatje, kun je terecht in het zorg-/opvanglokaal. Dit lokaal is altijd open; er is altijd een medewerker van school aanwezig. In het lokaal vangen medewerkers je ook op als je vaak te laat komt, spijbelt, ziek bent of de klas uit wordt gestuurd.

Back-Up

Als je extra zorg en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-Up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt.

Bijles

Heb je met een vak moeite, dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

Anti-pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor of coach. Wij willen dat jij je prettig voelt op school en daarom willen wij het het pesten zoveel mogelijk tegengaan. We hebben een uitgebreid anti-pestprotocol. Daarin staat onder meer een stappenplan dat de school gebruikt als er sprake is van pestgedrag.

BOF-training

Als je geregeld last hebt van faalangst, kan de school je helpen met een aparte training. Je bent de enige niet. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Maar als je er letterlijk van dichtslaat of lichamelijke klachten krijg, is het belangrijk om beter te leren omgaan met spanning. Dat doe je in de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF).

Decanaat

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

Huiswerkbegeleiding

Vind je het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan en ben je op zoek naar een rustige plek waar jij geconcentreerd je huiswerk kan maken? Of heb je moeite met je huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Juffrouwjulia kan je hierbij helpen, gewoon bij ons op school! Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Juffrouwjulia biedt ook één-op-één bijles aan op jouw school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt!

Juffrouwjulia is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.15 en 18.00 uur geopend. Op de website van Juffrouwjulia vind je meer informatie en de tarieven.

Hoe werkt Magister?

Via Magister krijgen leerlingen en ouders toegang tot persoonlijke en actuele schoolinformatie. In Magister kun je cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een handleiding voor het gebruik van Magister is hier te downloaden. Hoe ouders zich via de Magister app kunnen inschrijven voor een ouderspreekavond, wordt beschreven in deze handleiding.

Hoe ziet het contact met ouders eruit?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de schoolleiding en de mentor/coach terecht, ook buiten de ouderspreekavonden. Als ouders dat willen, is er altijd een persoonlijke afspraak te regelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij de mentor/coach informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties of het welbevinden van hun kind.

Ouderspreekavonden

Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met enkele vakdocenten. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Onlangs is de school bij wijze van proef ook begonnen met ‘driehoeksgesprekken’, waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Bij de onderbouw van atheneum/havo speelt ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem Comprendo een rol. Ouders wordt gevraagd om samen met hun kind te praten over de kwaliteiten die het kind bezit. Ook docenten en coaches besteden hier veel aandacht aan. We nemen vijf kwaliteiten (onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, samenwerken en evalueren en reflecteren) ook mee in jouw overgang. Een belangrijk deel van jouw lessen op school dus!

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Digitale informatie

Een keer per twee weken verschijnt informatiebulletin CorlaerNieuws op de website. Ouders ontvangen per e-mail een notificatie. Andere correspondentie gaat ook grotendeels via e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl

Naast de algemene informatie op de website van het Corlaer College hebben ouders en leerlingen via Magister exclusief toegang tot allerlei persoonlijke en actuele schoolinformatie. Zij kunnen cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een handleiding voor het gebruik van Magister is hier te downloaden. Hoe ouders zich via de Magister app kunnen inschrijven voor een ouderspreekavond, wordt beschreven in deze handleiding.

Het Corlaer College zet aan het begin van het schooljaar alle activiteiten in een digitale agenda, waartoe leerlingen en ouders toegang hebben.

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, kom je in aanmerking voor aparte begeleiding. Je krijgt persoonlijke coaching en zoekt samen met de begeleider naar (praktische) hulpmiddelen die het studeren makkelijker maken. Met een verklaring ontvang je van school een dyslexie- of dyscalculie pas. Die pas bevat jouw rechten en plichten en de afspraken waaraan docenten zich zoveel mogelijk moeten houden.

LWOO

Ga je naar vmbo-basis/kader en heb je recht op leerwegondersteuning (LWOO)? Dan krijg je bij ons extra ondersteuning en een kleinere klas. Je juf of meester van de basisschool kan deze ondersteuning voor je aanvragen.

Orthopedagoog

De orthopedagoog weet veel van leer- en gedragsproblemen. Eventueel kan deze deskundige een psychologische test bij je afnemen. De orthopedagoog kan ook door leden van het ondersteuningsteam worden gevraagd om mee te kijken bij problemen die niet zo makkelijk zijn op te lossen.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband waarin het Corlaer College vertegenwoordigd is:  de Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe.  Meer informatie is te vinden via de website:  https://www.leerlingenzorgnwv.nl/ .

Schoolondersteuningsprofiel

Welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning kan het Corlaer College leveren in het onderwijsleerproces van de leerling? Dat kun je lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2020-2024.

Sociaal-emotionele begeleiding

Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

SoVa-training

Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SoVa) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt?

Spreekuren

Als je specifieke problemen, vragen of twijfels hebt, kun je ook terecht bij de schoolarts en schoolverpleegkundige. Zij zijn regelmatig op school aanwezig. Ook de leerplichtambtenaar houdt geregeld spreekuur. Mocht dat nodig zijn, dan praat zij met je over te laat komen, verzuimen of persoonlijke problemen.

Het inloopspreekuur van de verpleegkundige is iedere dinsdag tussen 10.00 en 11.00 uur in ruimte 3.14 (VMBO-gebouw).

Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Jorina Kroon (VMBO-afdeling) en Henk Tuinman (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Jullie kunnen bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar jullie met de mentor of leidinggevende niet uitkomen. Naar aanleiding van de melding/ klacht proberen wij je naar jouw behoefte(n) te begeleiden en te ondersteunen. Wij zijn als volgt te bereiken:

Jorina Kroon: jkroon@corlaercollege.nl
Henk Tuinman: htuinman@corlaercollege.nl

Zat het antwoord er niet tussen? Stel gerust je vraag!

Toestemming