Veelgestelde vragen

Wat is je vraag?

Heb je een vraag over de vakantie of hoe je je kind kunt ziekmelden? We hebben de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet. Staat je vraag er niet tussen, stel gerust je vraag via onderstaand formulier of stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk antwoord.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?

Als uw zoon of dochter ziek is, dan kunt u hem/haar afmelden via Somtoday. Is uw zoon of dochter om een andere geldige reden afwezig, dan kunt u een e-mail sturen naar het zorglokaal (zorglokaal@corlaercollege.nl) of bellen tussen 7.45 en 8.30 uur (033 245 64 34). Meld uw zoon of dochter iedere dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim kunnen ontstaan.

Wanneer zijn er vakanties?

Vakantie 2022-2023

Herfstvakantie
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022

Kerstvakantie
Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023

Goede vrijdag
Vrijdag 7 april 2023 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 10 april 2023

Meivakantie
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
Donderdag 18 mei 2023

Roostervrije dag
Vrijdag 19 mei 2023

Tweede pinksterdag
Maandag 29 mei 2023

Organisatiedag
Maandag 3 t/m donderdag 6 juli 2023

Zomervakantie
Maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

Organisatiedag
Maandag 21 augustus 2023

Vakantie 2023-2024

Organisatiedag
Maandag 21 augustus 2023

Herfstvakantie
Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie
Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024

Voorjaarsvakantie
Maandag 19 februari t/m vrijdag 23 maart 2024

Goede vrijdag
Vrijdag 29 maart 2024 (organisatiedag)

Tweede paasdag
Maandag 1 april 2024

Meivakantie
Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2024

Hemelvaartsdag
Donderdag 9 mei 2024

Roostervrije dag
Vrijdag 10 mei 2024

Tweede pinksterdag
Maandag 20 mei 2024

Organisatiedag
Vrijdag 28 juni 2024

Organisatiedag
Maandag 8 t/m donderdag 11 juli 2024

Zomervakantie
Maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

Wat is een organisatiedag?

Een organisatiedag is geen lesdag, maar een werkdag van personeel. Leerlingen zijn die dag oproepbaar.

Wat zijn de lestijden?

Lestijden

1e lesuur 08.20 – 09.10
2e lesuur 09.10 – 10.00

Pauze van 10.00 – 10.20

3e lesuur 10.20 – 11.10
4e lesuur 11.10 – 12.00

Pauze van 12.00 – 12.30 (atheneum/havo en vmbo bovenbouw)
Pauze van 12.50 – 13.20 (vmbo onderbouw)

5e lesuur 12.00 – 13.20, inclusief pauze
6e lesuur 13.20 – 14.10

Pauze van 14.10 – 14.25

7e lesuur 14.25 – 15.15
8e lesuur 15.15 – 16.05
9e lesuur 16.05 – 16.55

Hoe vraag je verlof aan?

Als je om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, moeten je ouders vooraf  toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim:

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan via een witte kaart aangevraagd worden. De witte kaart kan je ophalen in het zorglokaal.

Aanvraag voor lang verzuim:

Je ouders vragen toestemming via een verlofaanvraagformulier. Je kunt het formulier ophalen in het zorglokaal of download het formulier hier. De verwerking van deze aanvragen vraagt tijd en om die reden verzoeken we u om de aanvraag 10 werkdagen van tevoren in te dienen.

Leerlingen van het vmbo mogen de verlofaanvraag vervolgens ingevuld en wel bij de afdelingsleider inleveren. Leerlingen van havo/atheneum onderbouw mogen de verlofaanvraag inleveren bij mevrouw A. Schokkers (kantoor C233). Leerlingen van havo/atheneum bovenbouw mogen de verlofaanvraag indienen bij mevrouw M. Schuiling (C418). Noteer al uw kinderen van het Corlaer College op één formulier, ook als zij bijvoorbeeld bij verschillende afdelingen/niveaus zijn ingeschreven.

Let wel: Het ministerie van onderwijs staat niet toe om van het vakantierooster af te wijken. Het Corlaer College kan daarom niet ingaan op verzoeken voor een vervroegde of verlengde vakantie. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Verlofaanvraagformulier Bekijk het verzuimprotocol

Wat zijn de schoolkosten?

Vrijwillige ouderbijdrage

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die het Corlaer College wel belangrijk vindt. Het Corlaer College probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Schoolboeken

Elke leerling krijgt gratis schoolboeken. Ouders ontvangen vóór de zomervakantie informatie over het bestellen van boeken. De boeken worden thuisbezorgd. Hiervoor wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Als boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten van € 4,95 voor eigen rekening. Bij het bestellen van de schoolboeken wordt door Iddink een borg van € 75,- gevraagd. Dit bedrag wordt terugbetaald of verrekend als de leerling onze school verlaat. Informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding kunt u vinden op www.iddink.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elke middelbare school krijgt een bepaald bedrag van de overheid waaruit alle kosten voor een schooljaar moeten worden gedekt. In de praktijk blijkt dat de overheidsbijdrage voldoende is om het noodzakelijke te betalen. Iets extra’s valt met die bijdrage niet te bekostigen. Omdat wij de leerlingen graag iets extra’s willen bieden, bestaat er de vrijwillige ouderbijdrage. Dat gebeurt op vrijwel alle scholen en ook op het Corlaer College. De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating tot de school, de deelname aan het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is door de MR vastgesteld. Als veel ouder(s)/verzorger(s) besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet over te maken, dan kunnen we besluiten om bepaalde activiteiten zoals excursies en reisweken niet door te laten gaan. De kosten worden dan te hoog voor de school.

Chromebook

In ons onderwijs maakt elke leerling gebruik van een chromebook. De aanschaf van een chromebook valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders worden apart geïnformeerd over de kosten en aanschaf van een chromebook. Het is ook mogelijk om een eigen device te gebruiken, mits aan bepaalde technische voorwaarden voldaan wordt.

In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de kosten per schooljaar.

Schoolkosten

Hoe gaat de school om met gescheiden ouders?

Het Corlaer College heeft een gedragsprotocol ‘Omgaan met gescheiden ouders’ opgesteld dat regels en richtlijnen geeft aan personeel in de omgang met gescheiden ouders. Het protocol is hieronder te downloaden:

Hoe gaat de school om met lesuitval?

Via Somtoday kun je je rooster inzien. Dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de studieplanners kun je zien waaraan je die week kunt werken.

Ik heb een probleem met mijn chromebook. Waar kan ik terecht?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar ict@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is. Dus als je voor het Corlaer College kiest, dan is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. Bekijk voor meer informatie onderstaand filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company.

 

 

Zorg-/opvanglokaal

Als je een vraag hebt of zin in een praatje, kun je terecht in het zorg-/opvanglokaal. Dit lokaal is altijd open; er is altijd een medewerker van school aanwezig. In het lokaal vangen medewerkers je ook op als je vaak te laat komt, spijbelt, ziek bent of de klas uit wordt gestuurd.

Back-up

Als je extra ondersteuning en aandacht nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je niet tegen teveel prikkels kunt of moeite hebt met afspraken, zijn er altijd de medewerkers van het ondersteuningsteam. In het Back-up lokaal vangen ze je op, voor en na de lesdag, in de pauzes of tijdens tussenuren. Ze maken aparte afspraken met je, in de hoop dat je snel weer zonder deze extra hulp kunt.

Bijles

Heb je met een vak moeite, dan kan je op het Corlaer College bijles krijgen. De school koppelt bovenbouwleerlingen aan onderbouwleerlingen. Ze geven bijles tegen een kleine vergoeding.

Anti-pestprotocol

Als je wordt gepest, laat dat altijd weten aan je mentor of coach. Wij willen dat jij je prettig voelt op school en daarom willen wij het het pesten zoveel mogelijk tegengaan. We hebben een uitgebreid anti-pestprotocol. Daarin staat onder meer een stappenplan dat de school gebruikt als er sprake is van pestgedrag.

BOF-training

Als je geregeld last hebt van faalangst, kan de school je helpen met een aparte training. Je bent de enige niet. Veel leerlingen lopen ertegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Maar als je er letterlijk van spanning dichtslaat of lichamelijke klachten krijgt, is het belangrijk om beter te leren omgaan met spanning. Dat doe je in de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF).

Decanaat

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij of zij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

Huiswerkbegeleiding

Vind je het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan en ben je op zoek naar een rustige plek waar jij geconcentreerd je huiswerk kan maken? Of heb je moeite met je huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Lyceo kan je hierbij helpen, gewoon bij ons op school! Kan jij een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt ook één-op-één bijles aan op jouw school voor het vak waar jij net iets meer moeite mee hebt!

Lyceo (voorheen juffrouwjulia) is te vinden in het vmbo-gebouw van het Corlaer College en is iedere middag van 14.15 en 18.00 uur geopend. Op de website van Lyceo vind je meer informatie en de tarieven.

Hoe werkt Somtoday?

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Hoe ziet het contact met ouders eruit?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de mentor/coach en schoolleiding terecht, ook buiten de ouderspreekavonden.

Ouderspreekavonden

Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met een docent. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Ook zijn er driehoeksgesprekken (een gesprek tussen ouder, leerling en docent) waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over bijvoorbeeld de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Somtoday

Het Corlaer College werkt met het leerlingvolgsysteem Somtoday. In Somtoday kunnen ouders en leerlingen cijfers inzien, het rooster bekijken, afwezigheid doorgeven, huiswerk bekijken en berichten ontvangen en versturen naar de mentor en docenten. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Bekijk in dit bericht hoe Somtoday werkt.

Corlaer Nieuws

Eén keer per twee weken verschijnt het Corlaer Nieuws, dé nieuwsbrief van het Corlaer College. Ouders en leerlingen ontvangen de nieuwsbrief per e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl.

Dyslexie en dyscalculie

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, kom je in aanmerking voor aparte begeleiding. Je krijgt persoonlijke coaching en zoekt samen met de begeleider naar (praktische) hulpmiddelen die het studeren makkelijker maken. Met een verklaring ontvang je van school een dyslexie- of dyscalculie pas. Die pas bevat jouw rechten en plichten en de afspraken waaraan docenten zich zoveel mogelijk moeten houden.

LWOO

Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) is bedoeld voor leerlingen van vmbo-basis en vmbo-kader die extra ondersteuning nodig hebben voor het behalen van hun diploma. Het LWOO is geen aparte leerweg. Een leerling met LWOO werkt dus naar hetzelfde diploma toe als een leerling zonder LWOO.

Heeft een leerling LWOO nodig, dan vraagt de basisschool dit aan. Het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk of de leerling de zogenoemde LWOO-beschikking toegewezen krijgt.

Op het Corlaer College krijgen leerlingen met LWOO onderwijs in kleinere klassen. In de klas zitten 16 (vmbo-basis) tot 18 (vmbo-kader) leerlingen. Zo krijgen de leerlingen de extra aandacht en ondersteuning die gewenst is. Voor iedere leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld op basis van de ondersteuningsbehoeften. Blijkt daaruit dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we Remedial Teaching of hulp bij plannen en organiseren bieden.

Voor vmbo-basis en vmbo-kader is er een nieuwe leeromgeving – de zogenaamde studio – waar we die ondersteuning zo goed mogelijk kunnen bieden.

Orthopedagoog

De orthopedagoog weet veel van leer- en gedragsproblemen. Eventueel kan deze deskundige een psychologische test bij je afnemen. De orthopedagoog kan ook door leden van het ondersteuningsteam worden gevraagd om mee te kijken bij problemen die niet zo makkelijk zijn op te lossen.

Passend Onderwijs

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Ouders/verzorgers melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Samenwerkingsverband
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband waarin het Corlaer College vertegenwoordigd is:  de Stichting Leerlingenzorg Noord West Veluwe.  Meer informatie is te vinden via de website: www.leerlingenzorgnwv.nl .

Schoolondersteuningsprofiel

Welke basisondersteuning en welke extra ondersteuning kan het Corlaer College leveren in het onderwijsleerproces van de leerling? Dat kun je lezen in het schoolondersteuningsprofiel. Download hier het schoolondersteuningsprofiel 2020-2024.

Sociaal-emotionele begeleiding

Als je op hobbels stuit in je persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er op het Corlaer College mensen die je hulp en ondersteuning kunnen bieden. Het gaat op school immers niet alleen om de manier waarop je je verstandelijk ontwikkelt. Net zo belangrijk is je sociaal-emotionele ontwikkeling.

SOVA-training

Als je het lastig vindt om contact te maken met andere leerlingen of vaak het gevoel hebt dat anderen je niet begrijpen, is een training sociale vaardigheid (SOVA) misschien een goed idee. Denk daarbij aan vragen als: hoe begin je een gesprek, hoe laat je je mening horen en hoe verweer je jezelf? Maar ook: wat doe je als je buiten de groep valt of gepest wordt?

Spreekuren

Als je specifieke problemen, vragen of twijfels hebt, kun je ook terecht bij de schoolarts en schoolverpleegkundige. Zij zijn regelmatig op school aanwezig. Ook de leerplichtambtenaar houdt geregeld spreekuur. Mocht dat nodig zijn, dan praat zij met je over te laat komen, verzuimen of persoonlijke problemen.

Vertrouwenspersoon

Als je te maken krijgt met seksuele intimidatie, racistische uitlatingen, pestgedrag of agressief gedrag, kun je naar een vertrouwenspersoon gaan. Als het nodig is, kun je een klacht indienen. De vertrouwenspersoon begeleidt je daarbij.

Binnen het Corlaer College zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld: Jorina Kroon (vmbo-afdeling) en Henk Tuinman (AH-afdeling). Ons doel is om bij te dragen aan een veilig schoolklimaat voor iedereen hier op school. Jullie kunnen bij ons terecht als er sprake is van ongewenste (seksuele) intimiteiten, pestgedrag, of als er zaken zijn waar jullie met de mentor of leidinggevende niet uitkomen. Naar aanleiding van de melding/ klacht proberen wij je naar jouw behoefte(n) te begeleiden en te ondersteunen. Wij zijn als volgt te bereiken:

Jorina Kroon: jkroon@corlaercollege.nl
Henk Tuinman: htuinman@corlaercollege.nl

Zat het antwoord er niet tussen? Stel gerust je vraag!