Corlaer College

Veelgestelde vragen

Jij gaat straks naar de middelbare school en je hebt vast heel veel vragen. Daarom hebben we deze veelgestelde vragen voor je opgesteld. Heb je daarna nog een vraag? Stel je vraag gerust en stuur een e-mail naar corlaer@corlaercollege.nl. Dan krijg je zo snel mogelijk een antwoord.

Naar de brugklas

+
-

Hoe ziet de brugklas eruit?

Brugklas vmbo-basis/kader

Ga jij straks naar basis- of kaderberoepsgerichte leerweg? Dan start je op het niveau van jouw basisschooladvies. Je komt in een klas met twee niveaus terecht: de basis/kader-brugklas. Op verschillende momenten in het schooljaar kijken we of je daar op je plek zit. Zo heb je tijd om uit te vinden welk niveau het beste bij je past. Als we er achter komen dat je meer aankunt, dan kan je al halverwege het eerste jaar verder op een hoger niveau in je eigen klas. Dat kan van basis naar kader en van kader naar vmbo-tl. In het tweede jaar ga je verder met die opleiding.

Brugklas vmbo-tl/havo

Heb je een basisschooladvies voor vmbo-tl of een basisschooladvies voor vmbo-tl/havo, dan kom je in de brugklas tl/havo. Na het eerste jaar bekijken we of vmbo-tl of havo het beste bij je past. Vmbo-tl staat voor theoretische leerweg en wordt ook wel de mavo genoemd.

Alle leerlingen in deze brugklas beginnen met leerstof op tl-niveau, ook om te wennen. Na een paar maanden wordt bekeken wie er op havo-niveau gaat werken. De leerlingen blijven bij elkaar in de klas. Er wordt binnen de klas gedifferentieerd op tl- en havo-niveau. Dat betekent dat tl-leerlingen leerstof en toetsen van vmbo-tl krijgen. Havoleerlingen krijgen leerstof en toetsen van de havo. Na het eerste leerjaar stromen de tl-leerlingen door naar klas 2 van vmbo-tl en de havoleerlingen naar een klas 2 van de havo.

Ga je naar de gemengde of theoretische leerweg en wil je daarna verder met de havo? Na het tweede jaar kun je een tl+-traject volgen. Daarmee maak je de stap naar de havo makkelijker.

Brugklas havo/atheneum

Heb je een havo-advies gekregen of een basisschooladvies voor havo/atheneum? Dan begin je in de brugklas havo/atheneum. Na het eerste jaar bekijken we of de havo of atheneum het beste bij je past. 

Brugklas atheneum

Heb je een atheneum-advies, dan kun je direct naar de brugklas atheneum.

+
-

Hebben jullie ook een tweejarige brugklas?

Nee, de brugklas op het Corlaer College duurt één jaar.

+
-

Hoe worden de leerlingen het eerste schooljaar begeleid?

Elke klas heeft een eigen mentor of coach. Op het vmbo noemen we dit een mentor en op de havo/atheneum noemen we dit een coach. De mentor en coach begeleidt je goed. Elke week heb je mentorlessen waar je bespreekt hoe je het beste de toetsen kunt voorbereiden, hoe je moet plannen, maar ook hoe het persoonlijk met je gaat op school. 

+
-

Hoe kunnen de leerlingen wennen aan de middelbare school?

Voor de zomervakantie ga je al kennismaken met je klas en je mentor of coach. Op het vmbo noemen we dit een mentor en op de havo/atheneum noemen we dit een coach. Op die manier weet je al wie er in jouw klas zitten. Na de zomervakantie starten we met een introductieweek. Twee dagen trek je op met je klasgenoten en je mentor/coach. Je krijgt niet alleen uitleg hoe alles werkt op het Corlaer College, maar er zijn ook leuke activiteiten, zodat jij je klasgenoten leert kennen.

+
-

In welk gebouw heb je les?

Ga je naar vmbo-basis/kader of vmbo-tl, dan heb je meestal les in het vmbo-gebouw.

Ga je naar de brugklas TL/havo, dan heb je zowel les in het vmbo-gebouw als in het havo/atheneum-gebouw. Op die manier leer je beide gebouwen nen en voelen  jij je het jaar erop thuis in beide gebouwen.

Ga je naar de havo of atheneum, dan heb je meestal les in het havo/atheneum-gebouw, maar soms zijn er ook lessen in het vmbo-gebouw.

Je kunt in je rooster zien in welk lokaal je les hebt.

+
-

Ga je ook op kamp?

Als het bijna herfstvakantie is, ga je op brugklaskamp. Je kent je klasgenoten al een beetje en na dit kamp ken je ze helemaal goed! Je gaat de hele week leuke dingen doen, denk aan puzzeltochten, zwemmen en natuurlijk een discoavond.

+
-

Wat voor sporten kan je kiezen tijdens de sportklassen?

Ga jij naar vmbo-basis/kader of vmbo-tl, dan kun je kiezen voor de sportklas. Je hebt wel zes uur sport per week. Je gaat kennismaken met verschillende sporten zoals turnen, atletiek, dans en natuurlijk alle balsporten, maar ook sporten zoals schaatsen, freerunning, survival e.d.

+
-

Hoe wordt een leerling gezien op een grote middelbare school?

Het Corlaer College heeft een vmbo-gebouw en een havo/atheneum-gebouw. Dat lijkt groot, maar zodra je op onze school komt, merk je dat dit reuze meevalt. Alles is opgedeeld in kleinere afdelingen, zo leer je gemakkelijk de weg kennen. Vmbo-basis/kader en vmbo-tl onderbouw hebben een eigen afdeling. Daardoor voel jij je snel thuis bij ons.

+
-

Hoe groot zijn de onderbouw klassen ongeveer?

In de klassen vmbo-tl, havo en atheneum zitten niet meer dan 30 leerlingen. Basis- en kader klassen tot 25. Basisklassen met leerwegondersteuning (lwoo) zijn niet groter dan 16 leerlingen en kaderklassen met lwoo niet groter dan 18.

+
-

Hoe ziet de introductieweek eruit?

Aan het begin van het jaar is er een introductieweek. Tijdens de introductieweek krijg je uitleg over het onderwijs op school, het werken met chromebooks en je rooster. Maar je gaat ook je klasgenoten leren kennen. Er zijn allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zodat jij je snel op je gemakt voelt in de klas en op school.

Het onderwijs

+
-

Hoe lang is een gemiddelde schooldag?

Dat hangt heel erg af van je rooster. Als je een lange lesdag hebt, dan heb je 8 lessen van 50 minuten. Je begint dan om 8.20 uur en bent om 16.05 uur klaar. Omdat je ongeveer 30 lessen per week hebt, duren je dagen niet altijd zo lang. De ene dag ben je het eerste lesuur vrij en de andere dag heb je bijvoorbeeld maar les tot 14.10 uur of 15.15 uur.

+
-

Hoelang duurt 1 les?

Eén lesuur duurt 50 minuten.

+
-

Bieden jullie ook tweetalig onderwijs aan?

Nee, wij bieden geen tweetalig onderwijs aan. Wij hebben gekozen voor het aanbieden van Cambridge Engels voor leerlingen die Engels leuk vinden. Cambridge Engels is een methode die wereldwijd bekend staat. Met deze methode leer je op hoog niveau Engels. Erg handig als je straks naar het hbo of universiteit gaat.

+
-

Wat houdt een domein in?

Een domein is een gemeenschappelijke ruimte waar je werkt aan je vaardigheden zoals samenwerken, plannen en zelfstandig werken. Samen met je klasgenoten werk je op een domein aan verschillende opdrachten Vooral voor de themavakken ‘Mens, maatschappij en cultuur’ en Mens, natuur en techniek’ werk je samen met klasgenoten aan een opdracht. Maar ook bij andere vakken zoals Engels en Frans werk je op het domein zelfstandig of samen met je klasgenoten. Natuurlijk krijg je altijd begeleiding van een docent en/of een onderwijsassistent, zodat jij gecoacht kunt worden in je leerproces.

+
-

Hoeveel lessen heb je op het domein en hoeveel lessen heb je klassikaal?

Je werkt ongeveer een derde van de onderwijstijd op een domein, altijd onder begeleiding van een docent. De andere uren zijn klassikale lessen waar je uitleg krijgt van een vakdocent.

+
-

Hoeveel tijd krijg je voor een thema?

Per week volg je zowel voor mens en natuur als mens en maatschappij 4 tot 5 lesuren. Een specifiek onderwerp van een thema, bijvoorbeeld onderwerp kracht  bij mens en natuur, wordt meestal per periode aangeboden. 

+
-

Wordt er in de bovenbouw geen ‘thema’ meer gegeven?

Nee, in de bovenbouw krijg je geen themavakken meer, maar kun je je eigen profiel kiezen. De vakken voor je profiel vormen ongeveer 30 procent van je lestijd. Om je profiel aan te vullen, kies je nog een keuze examenvak en kan je een aantal uren besteden aan een ander (deel)vak of module. Dit zogenoemde vrije deel vormt samen met je profiel ongeveer de helft van je lestijd. De andere helft bestaat uit gemeenschappelijke vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, cultureel-kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding.

+
-

Er wordt wel gezegd dat het Corlaer College een zelfstandige school is. Is dat ook zo?

Wat het Corlaer College bijzonder maakt, is dat je vaardigheden leert zoals zelfstandig werken, samenwerken en plannen. Je hoeft als brugklasser nog niet gelijk alles te kunnen. Plannen, samenwerken en zelfstandig werken zijn allemaal vaardigheden die je nog kunt leren en je eigen kunt maken. Dat doe je veelal tijdens de themavakken ‘Mens, maatschappij en cultuur’ en ‘Mens, natuurlijk en techniek. Ongeveer eenderde van de onderwijstijd werk je op een domein aan deze vaardigheden. De andere uren zijn klassikale lessen waar je uitleg krijgt van een vakdocent.

De docent helpt je met het plannen, samenwerken en zelfstandig werken. Elke docent is opgeleid als coach. Dat betekent dat ze naast lesgeven jou ook goed kunnen coachen in je leerproces. Want elke leerling is anders en iedereen leert op zijn eigen manier. Samen met je coach denk je na over een aanpak die bij jou past. 

 

+
-

Moet je veel zelfstandig doen op het Corlaer of moet je ook veel samenwerken?

We vinden samen leren erg belangrijk. De opdrachten die worden gegeven zijn  regelmatig in de vorm van groepswerk. Maar je moet ook soms zelfstandig werken.

+
-

Als je samenwerken nog moeilijk vindt, kan je er dan begeleiding bij krijgen?

Jazeker, je hoeft nog niet alles te kunnen. Ook samenwerken is een vaardigheid die je nog kunt leren. Onze docenten zijn opgeleid als coach. Dat betekent dat ze naast lesgeven jou ook goed kunnen coachen in je leerproces. Samen met je coach denk je na over een aanpak die bij jou past en hoe jij beter leert samenwerken met je klasgenoten.

+
-

Kunnen jullie nog expliciet vertellen over jullie didactische visie en uitgangspunten?

Kort samengevat betekent onze didactiek dat:

 1. Leerlingen zijn actief. Docenten begeleiden en coachen. De meeste activiteiten zijn gericht op het actief maken van de leerling en het ontdekkend leren. 
 2. De relatie met de leerling is ons fundament. We zijn geïnteresseerd in het leven van de leerling en wat hen bezig houdt. We maken hier tijd voor vrij en proberen hierbij aan te sluiten in ons onderwijs.
 3. De leerling krijgt keuzevrijheid om te ontdekken en de eigen regie te nemen in het leerproces. Er zijn zo min mogelijk verplichtingen die niet zinvol zijn.   
 4. We verwachten van een leerling dat hij zijn best doet en actief meedoet met de groep. Daarbij verwachten we dat hij open staat voor anderen. Lukt dat niet, dan helpen we de leerling door te praten en planmatig te werken aan de motivatie. 
 5. We toetsen zo min mogelijk en bij voorkeur formatief. Toetsen zijn een middel om het juiste leergedrag aan te sporen, niet om te belonen en te straffen.  
+
-

Worden er ook kunstvakken gegeven?

Jazeker. Op de de havo en atheneum noem je dit Thema Kunst, want je krijgt kunst thematisch. Bij Thema Kunst gaat het om een samensmelting van de vakken muziek, handvaardigheid en tekenen.

Bij vmbo-basis/kader en vmbo-tl krijg je kunstvakken en muziek als vak op het rooster. Daarnaast zijn er projectdagen voor kunstzinnige vorming en kunnen leerlingen in de onderbouw van vmbo-basis/kader keuzelessen volgen met het thema kunst.

+
-

Rekenen vind mijn dochter wel lastig, wat kunnen jullie als extra aanbieden? Hebben jullie hulp materialen hiervoor? (vmbo)

Naast drie uur wiskunde in de week hebben leerlingen één uur rekenen van dezelfde docent. Daarnaast hebben de leerlingen in basis/kader ook nog niveaules. Bij niveau werken de leerlingen met extra materiaal om te oefenen met een vak dat ze moeilijk vinden. We richten ons bij niveaules op Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. Het online lesmateriaal van slimleren.nl is ook buiten de lessen te gebruiken.

De leerlingen in de tl/havo klassen krijgen 3 lesuren per week wiskunde/rekenen van dezelfde docent. Daarnaast is het mogelijk om RT (Remedial Teaching) wiskunde/rekenen aan te vragen. Dit zijn extra lessen wiskunde/rekenen voor kleine groepen leerlingen of individuele leerlingen.

+
-

Hoe wordt er omgegaan met huiswerk en waar wordt de leerling verwacht dit te maken?

Huiswerk maak je in principe thuis. Op het Corlaer College hebben we naast de reguliere vakken domein- en themalessen. Hier wordt veel ruimte geven voor verwerking van opdrachten en taken. Het voordeel daarvan is dat je makkelijk kunt samenwerken met klasgenoten en dat er docenten en begeleiders aanwezig zijn om je te helpen. Daardoor krijg je veel de mogelijkheid om ook je huiswerk op school te maken. Het ligt er maar aan wat bij je past. We vinden het belangrijk dat je zelf de regie pakt in je schoolwerk en je leerproces. Wat heb jij nodig om tot verbetering te komen? Volledige huiswerkcontrole past daarom niet echt op deze school, maar eerder een reflectie over je aanpak.      

+
-

Hoe is jullie onderwijs gedigitaliseerd?

Net als in de maatschappij zijn de digitale middelen in ons onderwijs niet meer weg te denken. We maken daar dankbaar gebruik van maar zijn alert op het gebruik ervan. Alle leerlingen werken met Google Chrome met alle bijbehorende chromebooks en apps, zoals mail, agenda, drive en classroom. We leren leerlingen omgaan met devices en behandelen structureel thema’s rond mediawijsheid.   

Over het Corlaer College

+
-

Hoeveel leerlingen zitten er op het Corlaer College?

In totaal zitten er 1.915 leerlingen op het Corlaer College. Zij komen uit Nijkerk, Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Hooglanderveen, Zeewolde etc. Kijk je naar de verschillende opleidingen, dan is de verdeling als volgt:

Vmbo-basis: 166
Vmbo-kader: 385
Vmbo-tl: 400
Havo: 490
Atheneum: 474

+
-

Hoe zie je de christelijke identiteit terug in de school?

Het Corlaer College is een christelijke school. Dit zie je terug in alles wat we doen. Iedereen is waardevol, samen vormen we een gemeenschap. We zien elkaar staan, waardoor we tot ons recht komen. Elkaar helpen en het allerbeste gunnen, dat is waar het om draait. Werken vanuit waarden geeft een extra impuls. Onze christelijke identiteit uit zich ook in de vieringen, dagopeningen en onze maatschappelijke betrokkenheid.

Lees hier meer over onze kernwaarden en christelijke identiteit.

+
-

Is er iets dat echt uniek is aan het Corlaer wat geen andere school heeft?

Kies je voor het Corlaer, dan kies je voor een school waar iedere leerling gekend wordt.  Onze docenten ontvangen je met open armen. Op het Corlaer College geven we je een warme en prettige plek waar jij je thuis voelt. Een plek om plezierig te leren. Onze kernwaarden zijn:

 1. Wees jezelf
 2. Geloof in elkaar
 3. Draag bij aan de wereld

Het Corlaer College is een christelijke school. Dit zie je terug in alles wat we doen. Iedereen is waardevol, samen vormen we een gemeenschap. We zien elkaar staan, waardoor we tot ons recht komen. Elkaar helpen en het allerbeste gunnen, dat is waar het om draait. Werken vanuit waarden en normen geeft een extra impuls. Vanuit ons geloof staan we regelmatig stil bij de dingen die er toe doen. Dit doen we bij de dag- en maandopeningen. Ook vieren we Kerst en Pasen met elkaar. Vanuit ons geloof voelen wij ons betrokken bij maatschappelijk thema’s: in de buurt en in de wijde wereld.  Je bent van harte welkom op onze school, dus daarom is onze slogan ook: Goed dat jij er bent!  

+
-

Wat doen jullie aan internationalisering?

Op het Corlaer vind je internationalisering overal terug, want leren doe je niet alleen in de schoolbanken, maar ook in de wijde wereld. Op het Corlaer College zijn online uitwisselingsprojecten. In de bovenbouw ga je op reis naar bijvoorbeeld Spanje, Tsjechië of Duitsland. Je kunt je talen Duits, Engels en Frans oefenen met een native speaker. Of je kunt meedoen met Expeditie Corlaer als jij je graag wilt inzetten voor een mooi project.

+
-

Welke doorgroeimogelijkheden zijn er?

Het belangrijkste verschil tussen basis- en kaderberoepsgericht is het niveau waarop de lesstof wordt aangeboden. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 2 van het mbo. Met de kaderberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Heb je vmbo-tl afgerond, dan kun je naar niveau 4 van het mbo. Met de havo kun je naar het hbo en met atheneum kun je naar de universiteit.

Heb je nog niet genoeg van het voortgezet onderwijs, dan heb je ook de kans om binnen de school door te groeien naar een ander niveau, mits je natuurlijk voldoet aan de voorwaarden. Doe je gemengde of theoretische leerweg en wil je doorstromen naar de havo? Vanaf het vierde jaar is het mogelijk het tl+-traject te volgen. Daarmee maak je de stap naar havo makkelijker.

+
-

Word je snel teruggezet in niveau (van atheneum naar havo, van havo naar vmbo-tl, etc) als je één vak niet goed kan?

Het Corlaer College is een brede school. Dat betekent dat we veel niveaus aanbieden en dat leerlingen tussentijds ook kunnen op- en afstromen van niveau. De school hanteert hiervoor overgangsnormen. Het is echt niet zo dat als je één vak niet voldoende hebt, dat je direct een niveau lager moet. We zoeken altijd naar het niveau waarbij de leerling kans van slagen heeft om een diploma te halen. Als er door de vergadering besloten wordt dat een leerling beter af is op een lager niveau, kan een ouder er altijd nog voor kiezen om het schooljaar over te doen op hetzelfde niveau.

+
-

Welk percentage uit de brugklas tl/havo stroomt door naar de havo?

Rond de 20 procent van de leerlingen uit de brugklas tl/havo stroomt door naar klas 2 van de havo. Dat is in lijn met de advisering vanuit de basisschool.

+
-

Wat zijn de examenresultaten?

Het afgelopen schooljaar (2019/2020) was een bijzonder jaar. Door de coronacrisis verliep de tweede helft van het schooljaar erg anders. De leerlingen kregen vooral onderwijs op afstand en waren nauwelijks op school. Thuis achter hun chromebook hebben zij hard geleerd voor het schoolexamen. Online werden zij begeleid door hun mentor en de docenten. De leerlingen hebben alles op alles gezet om het schoolexamen te halen. Dat is zeker een compliment waard. Het schoolgemiddelde komt uit op 100 %.

 • Vmbo-basis: 100 %
 • Vmbo-kader: 99 %
 • Vmbo-tl: 99 %
 • Havo: 100 %
 • Atheneum: 100 %

Het schooljaar 2018/2019 zag de resultaten er als volgt uit:

 • Vmbo-basis: 97 %
 • Vmbo-kader: 92 %
 • Vmbo-tl: 96 %
 • Havo: 90 %
 • Atheneum: 100 %
+
-

Zijn er ook nog dingen in ontwikkeling? Dus dingen die nog minder goed lopen of werken?

Onze ambities zijn om het vmbo en havo-atheneum nog meer samen te laten werken. We willen een inclusieve school zijn waar iedereen zich overal welkom voelt. We willen als school meewerken aan de verdere ontschotting van het Nederlandse onderwijs. Dat wil zeggen dat iedere leerling alle kansen heeft om op de juiste plek terecht te komen met alle kansen die daarbij horen. Te denken valt aan meer formatief leren, een uitgestelde keuze van de leerstroom en nog meer maatwerk.   

+
-

Wat is expeditie onderwijs?

Wil jij samen met een groep leerlingen uit verschillende opleidingen je inzetten voor een goed doel? Wil jij over de grens kijken of wil jij juist je eigen grenzen opzoeken op het gebied van een sportieve uitdaging? Dat kan allemaal bij Expeditie Corlaer. Vanaf het derde leerjaar kan iedereen van het Corlaer College meedoen. Je moet wel solliciteren, want er zijn een beperkt aantal plekken. Het is een prachtige kans om heel concreet met anderen samen te werken voor mensen in binnen- of buitenland. Expeditie Corlaer daagt je uit om het beste uit jezelf te halen. Je zet je eigen talenten en vaardigheden in voor een ander. Samen met je team zamel je geld in voor een goed doel. Vaak gaat het daarbij om een betere leefomgeving voor een specifieke groep mensen.

De afgelopen jaren zijn leerlingen naar Suriname, Burkina Faso, Oeganda, Peru, Zuid-Afrika, Taiwan, India en Roemenië gereisd. Ook werd er gefietst en gekanood voor het goede doel (Corlaer Cycling en Kikano). Na  de expeditie deel je je ervaringen met leeftijdsgenoten. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat je daarvan groeit: in je vaardigheden, maar ook in je maatschappelijke betrokkenheid. Zo leidt Expeditie Corlaer ertoe dat je bewuster en duurzamer omgaat met de mensen en de wereld om je heen.

Begeleiding op het Corlaer College

+
-

Hoe ziet de begeleiding van leerlingen eruit?

Je brengt veel tijd door op het Corlaer College, dus is het fijn als je het naar je zin hebt. Dan lukt het leren ook veel beter. Maar soms zit je met vragen of loopt het allemaal niet zo lekker. In dat geval zijn er allerlei manieren om hulp of extra begeleiding te krijgen. Alle aanvragen daarvoor lopen via je mentor; hij of zij is degene die de weg kent in school. Naar de vertrouwenspersoon kun je uiteraard altijd toe gaan, zonder tussenkomst van je mentor.

+
-

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor LWOO?

Soms heb je als leerling op het vmbo (kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg) extra ondersteuning nodig. Dan kun je gebruik maken van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Heb je recht op lwoo oftewel leerwegondersteunend onderwijs, dan zit je in een kleinere klas en krijg je extra ondersteuning. Je juf of meester kan deze ondersteuning voor je aanvragen.

+
-

Hoe wordt er omgegaan met pesten?

Als school vinden we een positieve sfeer in de klas belangrijk. Iedereen is waardevol en iedereen is welkom. Op het Corlaer College geven we je een warme en prettige plek waar jij je thuis voelt. Een plek om plezierig te leren. Pesten willen we natuurlijk zoveel mogelijk tegengaan. Daarom hebben we een uitgebreid pestprotocol waarin een stappenplan staat dat we gebruiken als een leerling gepest wordt. Als je gepest wordt, laat dat altijd aan je mentor of coach. Wij vinden het namelijk belangrijk dat jij je prettig voelt op onze school.

+
-

Hoe stimuleren jullie het zelfvertrouwen van leerlingen?

Onze docenten zijn opgeleid tot coach. Dat betekent dat ze naast goed lesgeven jou ook heel goed kunnen coachen in jouw leerproces. Want elke leerling is anders en iedereen leert op zijn eigen manier. Samen met de coach denk je na over een aanpak die bij jou past.  In de onderbouw staan vooral de vaardigheden centraal, zoals reflecteren, zelfstandigheid, plannen en organiseren, onderzoeken en samenwerken. Op die manier staat je hele ontwikkeling, waaronder je zelfvertrouwen, als leerling centraal en niet alleen je vakkennis.  

+
-

Hoe gaan jullie om met dyslexie of dyscalculie?

Als je dyslexie of dyscalculie hebt, kom je in aanmerking voor aparte begeleiding. Je krijgt persoonlijke coaching en zoekt samen met de begeleider naar (praktische) hulpmiddelen die het studeren makkelijker maken. Met een verklaring ontvang je van school een dyslexie- of dyscalculie pas. Die pas bevat jouw rechten en plichten en de afspraken waaraan docenten zich zoveel mogelijk moeten houden.

+
-

Hoe gaan jullie om met faalangst?

Als je geregeld last hebt van faalangst, kan de school je helpen met een aparte training. Je bent de enige niet. Veel leerlingen lopen er tegenaan als ze een spreekbeurt moeten houden of een proefwerk maken. Maar als je er letterlijk van dichtslaat of lichamelijke klachten krijg, is het belangrijk om beter te leren omgaan met spanning. Dat doe je in de training Beter Omgaan met Faalangst (BOF).

+
-

Hoe ziet de studiekeuzebegeleiding eruit?

Als je keuzes in je studie moet maken – en dat moet in het middelbaar onderwijs heel vaak – kun je een decaan inschakelen. Hij begeleidt je op al die momenten: als je in de onderbouw een bepaald schooltype moet kiezen of je in de bovenbouw oriënteert op een vervolgstudie of beroep. Ook bij het kiezen van een profiel of sector kan de decaan je helpen.

+
-

Als je mentor bent, in welk vak geef je dan les?

Een mentor kan allerlei vakken geven, van Engels tot een kunstvak en van wiskunde tot het themavak ‘Mens, maatschappij en cultuur’. Met andere woorden, iedere docent kan in principe een mentor zijn. 

+
-

Is er een speciaal traject voor hoogbegaafden?

Leerlingen met (kenmerken van) meer- of hoogbegaafdheid hebben de mogelijkheid om binnen het traject TopTalent extra uitgedaagd te worden. Zo zijn er peergroupbijeenkomsten en hebben leerlingen wekelijks een aantal uren werken aan extra projecten. Zij kunnen kiezen uit programmeren, LEGO League of zelf een project bedenken. De begeleiders van TopTalent bieden extra ondersteuning op het gebied van executieve vaardigheden (leervaardigheden) en Mindset, vaak in combinatie met sociaal-emotionele ontwikkeling. Waar nodig, is er overleg met de zorgafdeling.

+
-

Hoe gaan jullie met lesuitval om?

Via WebUntis kun je je rooster inzien (ga naar de website en klik op roosters), dus als het eerste uur onverwacht uitvalt, kom je niet meer voor niks naar school. Als er een tussenuur uitvalt, is er een aanpassing van het rooster. Lukt dit niet, dan kun je je tijd doorbrengen in de aula, mediatheek of op één van de studieplekken. In de planners kun je zien waaraan je die week nog aandacht moet besteden.

Contact met ouders

+
-

Hoe vaak zijn er activiteiten voor ouders?

Het Corlaer College heeft een actieve ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die het leuk vinden om met elkaar per schooljaar twee ouderavonden te organiseren voor alle ouders van onze leerlingen. Deze avonden hebben een thema wat veel ouders aanspreekt, zoals leren leren, drank en drugs, cyberpesten etc.

+
-

Welke contactmomenten voor ouders zijn er op het Corlaer College?

Het Corlaer College hecht veel waarde aan contact met ouders. Zij kunnen altijd bij de schoolleiding en de mentor/coach terecht, ook buiten de ouderspreekavonden. Als ouders dat willen, is er altijd een persoonlijke afspraak te regelen. Daarvoor is het wel belangrijk dat zij de mentor/coach informeren over zaken die invloed kunnen hebben op de schoolprestaties of het welbevinden van hun kind.

Ouderspreekavonden

Minstens twee keer per jaar kunnen ouders een gesprek van tien minuten voeren met enkele vakdocenten. Dit gebeurt naar aanleiding van het uitgereikte rapport. Onlangs is de school bij wijze van proef ook begonnen met ‘driehoeksgesprekken’, waarin de leerling zelf een grote rol heeft.

Bij de onderbouw van atheneum/havo speelt ook het kwaliteitsbeoordelingssysteem Comprendo een rol. Ouders wordt gevraagd om samen met hun kind te praten over de kwaliteiten die het kind bezit. Ook docenten en coaches besteden hier veel aandacht aan. We nemen vijf kwaliteiten (onderzoeken, plannen en organiseren, zelfstandigheid, samenwerken en evalueren en reflecteren) ook mee in jouw overgang. Een belangrijk deel van jouw lessen op school dus!

Informatieavonden

Voor elk leerjaar organiseert het Corlaer College minstens één informatieavond per jaar. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. Zij krijgen dan voorlichting over de gang van zaken op school, bijvoorbeeld over de leerwegen, vakkenpakketten, examens en vervolgopleidingen.

Digitale informatie

Een keer per twee weken verschijnt informatiebulletin CorlaerNieuws op de website. Ouders ontvangen per e-mail een notificatie. Andere correspondentie gaat ook grotendeels via e-mail. Daarom is het belangrijk dat de administratie beschikt over het juiste e-mailadres van ouders. Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via corlaer@corlaercollege.nl

Naast de algemene informatie op de website van het Corlaer College hebben ouders en leerlingen via Magister exclusief toegang tot allerlei persoonlijke en actuele schoolinformatie. Zij kunnen cijfers inzien, afspraken maken voor ouderspreekavonden en meekijken in de elektronische leeromgeving. Leerlingen  en ouders hebben ieder hun eigen inlogcode. Een  handleiding voor het gebruik van Magister is <hier> te  downloaden.

Het Corlaer College zet aan het begin van het schooljaar alle activiteiten in een digitale agenda, waartoe leerlingen en ouders toegang hebben.

+
-

Welke mogelijkheden zijn er voor kinderen die nu in groep 7 zitten en volgend jaar in groep 8 klaar zijn met alle vakken en extra uitdaging kunnen gebruiken naast groep 8?

Op het Corlaer College kunnen basisschoolleerlingen die al extra uitdaging aankunnen naast het onderwijs in groep 8 geen extra programma volgen op het Corlaer College.

Praktische zaken

+
-

Wat zijn de kosten van de vrijwillige ouderbijdrage?

Elke middelbare school krijgt een bepaald bedrag van de overheid waaruit alle kosten voor een schooljaar moeten worden gedekt. In de praktijk blijkt dat de overheidsbijdrage voldoende is om het noodzakelijke te betalen. Iets extra’s valt met die bijdrage niet te bekostigen. Omdat wij de leerlingen graag iets extra’s willen bieden, bestaat er de vrijwillige ouderbijdrage. Dat gebeurt op vrijwel alle scholen en ook op het Corlaer College. De ouderbijdrage heeft het karakter van een vrijwillige bijdrage. De toelating tot de school, het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van deze ouderbijdrage is door de MR vastgesteld op € 65,-. Welke extra dingen doen wij van de ouderbijdrage? In de schoolgids vind je een overzicht met een indicatie van het bedrag dat wij in 2020-2021 aan elk onderdeel besteden. 

Bekijk hier de schoolgids.

+
-

Heb je een eigen laptop nodig op school?

Bijna alle vakken hebben opdrachten waarbij een laptop nodig is. Dus als je voor het Corlaer College kiest, dan is een laptop onmisbaar. Op het Corlaer College wordt vooral in de cloud gewerkt. Een chromebook is daarom erg geschikt. Een chromebook is een laptop waarbij je (bijna) helemaal op het internet werkt en is daardoor een stuk goedkoper dan een laptop. Het Corlaer College heeft een passend aanbod van een degelijke apparaat en investeert in service en licenties. Voor de zomervakantie ontvangen ouders uitgebreide informatie over een chromebook. 

Bekijk voor meer informatie het filmpje: Een laptop in de klas voor uw zoon of dochter, zo gaat dat bij The Rent Company

+
-

Is er ondersteuning voor ICT voor leerlingen? En hoe werkt dat?

Heb je problemen met je chromebook, dan kun je contact opnemen met de helpdesk van ICT. Je kunt een e-mail sturen naar systeembeheer@corlaercollege.nl of je kunt even bij de helpdesk langsgaan. De ICT-helpdesk zit in het vmbo-gebouw.

+
-

Vindt er een loting plaats of is er genoeg plek?

Op het Corlaer College is er plek voor iedereen. Er is geen loting.

+
-

Hoe kan ik mijn zoon of dochter aanmelden?

Aanmelden voor één van de opleidingen van het Corlaer College loopt via de basisschool. Van uw basisschool ontvangt u het aanmeldformulier. De gegevens worden door u als ouder/verzorger en de basisschool ingevuld. Het ingevulde aanmeldformulier levert u bij de leerkracht van de basisschool in en de leerkracht zorgt ervoor dat de aanmelding voor 15 maart binnen is.

Wilt u uw zoon of dochter voor een hoger leerjaar aanmelden? Neem dan eerst contact op met de afdelingsleider door te bellen met het Corlaer College. Na dit gesprek ontvangt u van de afdelingsleider het aanmeldformulier voor leerjaar 2 en hoger.

Klik hier voor meer informatie over aanmelden.