Corlaer College

Atheneum

Atheneum op het Corlaer

Heb jij het studieadvies atheneum van je basisschool gekregen? En ben je op zoek naar een goede school? Je bent van harte welkom op het Corlaer College.

Samen leer je meer

Op het Corlaer College leer je niet alleen uit boeken, maar vooral ook door samen te werken met je klasgenoten aan een thema. Verschillende vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie en godsdienst zijn samengevoegd tot één thema, zoals het thema MMC (mens, maatschappij en cultuur) of het thema MNT (mens, natuur en techniek). Zo leer je samenhang te zien tussen de verschillende vakken. Het werken aan de thema’s doe je op een domein oftewel een gemeenschappelijke ruimte die centraal in de school ligt. We begeleiden je goed. Op elk domein staat een docent die je helpt met je studiestof, maar ook met plannen, samenwerken en zelfstandig werken. Je staat er niet alleen voor. 

Je werkt ongeveer een derde van de onderwijstijd op een domein, altijd onder begeleiding van een docent. De andere uren zijn klassikale lessen waar je uitleg krijgt van een vakdocent. 

Maak je eigen keuzes!

Je krijgt op het Corlaer veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Samen met jou gaan we op zoek hoe jij jezelf kunt ontwikkelen en hoe jij je leerdoelen kunt halen. Het werken op de domeinen geeft jou veel mogelijkheden om je eigen keuzes te maken. Tijdens je hele opleiding zoeken we steeds samen naar wat en hoe je wilt leren en hoe jij je talenten wilt ontwikkelen. Natuurlijk coachen de docenten en je mentor je daarbij. 

Dakpanklas

Het hangt af van het basisschooladvies in welke brugklas je wordt geplaatst. Weet je nog niet welke opleiding bij je past, dan begin je eerst in een dakpanklas havo/atheneum-klas. Na het eerste jaar wordt dan bekeken wat het beste bij jou past. 

Cambridge Engels

Als jij Engels leuk vindt, dan zit je goed bij het Corlaer College. Bij ons kun je Cambridge Engels volgen, een methode die wereldwijd bekend staat. Met deze methode leer je op hoog niveau Engels. Erg handig als je straks naar het hbo of universiteit gaat.

Technologie op het Corlaer

Heb je interesse in techniek? Dan kun je technische vakken volgen. In het Techlab in het vmbo-gebouw ga je samen met je klasgenoten technische oplossingen voor een vraagstuk bedenken en uitvoeren. Er staan onder meer grote 3D-printers. Zo wordt techniek heel concreet. Ook binnen andere vakken past de school steeds meer technologie toe, zodat je je horizon verbreedt. Je kunt denken aan het maken van een website in plaats van een verslag.

Corlaer = WON Akademie

Ga je naar het atheneum? Het Corlaer College is aangesloten bij de WON Akademie. Dat betekent dat je een aantal uren per week wetenschap & technologie krijgt. Daar leer je wetenschappelijk te werken, denken en onderzoeken. Daardoor ben je nog beter voorbereid op je studie op het hbo of universiteit.

Toptalent!

TopTalent is een traject voor (meer- en hoogbegaafde) leerlingen die op verschillende vlakken extra uitdaging aankunnen en hierbij begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van verdieping, sociaal-emotionele ontwikkeling of leerstrategieën. Je krijgt les op projectbasis en werkt onder schooltijd aan een keuzeproject. Je kunt deelnemen aan bijvoorbeeld de Lego League, waar je robots bouwt en programmeert die bepaalde opdrachten kunnen uitvoeren. 

Meer dan leren

In je middelbare schooltijd wil je natuurlijk meer dan alleen leren. De leerlingenraad organiseert leuke schoolfeesten. Meestal staan die feesten in het teken van een thema, zoals Winter Wonderland of Glitter & Glamour. Maar er is meer te doen. Houd jij van acteren? Doe dan mee met de dramalessen. Wil je leren skiën? In het tweede jaar is er een skireis naar Duitsland. Ook kun je in het eerste jaar mee naar Movieworld. Bij de vakken Culturele Kunstzinnige Vorming, aardrijkskunde en geschiedenis ga je op excursie naar Den Haag of Amsterdam. Er zijn geregeld activiteiten met je klas. Je gaat bijvoorbeeld zwemmen, lasergamen of met z’n allen naar de bioscoop. Kortom, genoeg te doen op het Corlaer College!

+
-

Onderbouw

Naast vakken als Nederlands, wiskunde en Engels krijg je in de eerste twee leerjaren acht tot tien lesuren per week thematisch les. Daarbij gaat het natuurlijk om de inhoud, maar ook de ontwikkeling van belangrijke kwaliteiten als zelfstandig werken, samenwerken, evalueren en reflecteren, onderzoeken, plannen en organiseren.

De themalessen gaan over mens, natuur en techniek (MNT) en mens, maatschappij en cultuur (MMC). Elk thema is op dezelfde manier opgebouwd. In de thema’s vind je allerlei vakken terug, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie en godsdienst. Ook kunst krijg je tegenwoordig thematisch.

Daarnaast krijg je vanaf het eerste leerjaar het vak wetenschap en technologie. De kans is groot dat je na het behalen van je diploma naar de universiteit gaat. Daar ga je wetenschappelijk aan de slag. Om ervoor te zorgen dat je die manier van denken al een beetje in de vingers hebt, krijg je dit vak. Dat betekent ontdekken en onderzoeken. Je maakt kennis met alle wetenschappen. 

+
-

Bovenbouw

In de leerjaren 4, 5 en 6 is je vakkenpakket wat anders opgebouwd. De helft van je lestijd volg je gemeenschappelijk met je klas de lessen Nederlands, Engels, maatschappijleer, cultureel-kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding. Daar komen, speciaal voor het atheneum, nog algemene natuurwetenschappen en een tweede moderne vreemde taal bij.

Verder besteedt je veel tijd aan je profielvakken. Je hebt de keus uit vier profielen:

       Cultuur en maatschappij: talen, geschiedenis, beeldende vorming of extra taal, wiskunde A of C.

       Economie en maatschappij: geschiedenis, wiskunde A/B en aardrijkskunde, M&O of een taal.

       Natuur en gezondheid: biologie, scheikunde, wiskunde A/B, aardrijkskunde of natuurkunde.

       Natuur en techniek: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, wiskunde D of biologie of informatica.

De vakken voor je profiel vormen ongeveer 30 procent van je lestijd. Om je profiel aan te vullen, kies je nog een keuze examenvak en kan je een aantal uren besteden aan een ander (deel)vak of module. Dit zogenoemde vrije deel vormt samen met je profiel ongeveer de (andere) helft van je lestijd.

In de tweede fase ligt het accent op zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Je krijgt klassikaal les, maar ook zelfstudie met begeleiding. In deze jaren verbreed je je horizon enorm, ook letterlijk. Je werkt samen met leerlingen van scholen in Duitsland, India en Spanje en gaat op uitwisseling. Je doet misschien mee aan Expeditie Corlaer. En je steekt je handen uit de mouwen tijdens een maatschappelijke stage.