Over ons

Goed dat jij er bent!

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen. Onze school is gevestigd in Nijkerk, maar uit de wijde omgeving komen leerlingen naar onze school. Ze komen uit Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Hooglanderveen, Zeewolde etc. In totaal zitten er 1.925 leerlingen op het Corlaer College. Het Corlaer College is een christelijke middelbare school waar iedereen welkom is.

Goed dat jij er bent!

Onze kernwaarden

Wees jezelf

Op onze school voel ik me thuis en kan ik mezelf zijn. Er is een vertrouwde en geborgen sfeer. Daarom durf ik nieuwsgierig te zijn, een stap verder te zetten en fouten te maken. Dat helpt me om te ontdekken wie ik ben en hoe de wereld in elkaar zit. Als ik mezelf laat zien, dan kan een ander mij goed leren kennen. Dat is natuurlijk spannend, maar de medewerkers van onze school doen ons dat voor. Zij hebben werkelijke interesse, nemen je serieus en helpen als dat nodig is, telkens weer. We gaan respectvol met elkaar om en zo ontstaat er vanzelf een veilige omgeving om te leren, mijn zelfvertrouwen te ontwikkelen en te ervaren waar mijn talenten liggen.

Draag bij aan de wereld

De wereld is anders, omdat ik er ben. Wat ik doe maakt uit, ik beïnvloed mijn omgeving. Het is belangrijk dat ik me bewust ben van de bijdrage die ik lever. Ik ben van betekenis. School is, naast een leergemeenschap, ook een introductie op de samenleving. We onderzoeken met elkaar waar we staan in maatschappelijke thema’s als vrede & mensenrechten, de multi-culturele samenleving of duurzaamheid. Zo krijg ik de kans om te ontdekken wat mij raakt, wat bij mij past, en waarvoor ik me wil inzetten. Met mijn ervaringen, talenten en diploma op zak trek ik de wijde wereld in.

Geloof in elkaar

Jij bent net als ik, maar toch ook weer anders. Iedereen heeft een eigen verhaal. Het is goed om te ervaren waarin we hetzelfde zijn en waarin we verschillen. Zo vullen we elkaar aan en leren we relaties aan te gaan waar we op kunnen bouwen. Iedereen is van waarde en heeft een unieke bijdrage aan de groep. We luisteren naar de ander en maken plezier. Het enthousiasme van de leraren geeft ons energie. Waar het even niet lekker loopt zoeken we de dialoog. We zetten ons in en gunnen elkaar dat het lukt. Samen zijn we van betekenis voor elkaar en vormen wij een gemeenschap.

Iedereen is waardevol

Open christelijke school

Het Corlaer College is een open christelijke school. Dat zie je terug in alles wat we doen. We laten ons inspireren door de verhalen uit de Bijbel. Vanuit het christelijk geloof beseffen we dat we niet alleen voor onszelf leven, maar ook van betekenis zijn voor anderen. 

We vormen samen een gemeenschap. Iedereen is waardevol en iedereen is welkom. We zien elkaar staan, waardoor we tot ons recht komen. We helpen elkaar en gunnen elkaar dat het goed gaat.

Vanuit ons geloof staan we regelmatig stil bij de dingen die er toe doen, zoals tijdens de dag- en maandopeningen. Ook vieren we samen de christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen. Vanuit ons geloof voelen wij ons betrokken bij maatschappelijk thema’s: in de buurt en in de wijde wereld. 

Onze examenresultaten

Na een zwaar coronajaar is het dit jaar extra knap dat leerlingen hun papiertje van de middelbare school hebben weten te behalen. Het Corlaer College is dan ook ontzettend trots op alle leerlingen.

100%
vmbo-basis
96%
vmbo-kader
92%
vmbo-tl
89%
havo
95%
atheneum

Goed onderwijs

Het Corlaer College heeft voor havo en atheneum het predicaat Excellente school ontvangen van de Onderwijsinspectie. Dat betekent niet dat we in alles excellent zijn of dat er alleen maar excellente leerlingen op het Corlaer College komen. Nee, het betekent alleen maar dat we goed onderwijs geven en daarnaast is havo en atheneum bijzonder goed in domeinleren in combinatie met didactisch coachen. Oftewel; we hebben hele goede docenten die jou kunnen coachen om zelfstandig aan de slag te gaan met je werk, eigen keuzes leert te maken, samen te werken met je klasgenoten en daardoor gewoon ontzettend goed leert te leren.

Missie

Eigentijds onderwijs

Centraal in ons onderwijs staat de leerling in relatie tot (onderlinge verbondenheid met) zijn omgeving, medeleerlingen, docenten en andere medewerkers van de school. Kernactiviteit van de school is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs waarbij de leerling met zijn/haar capaciteiten (talenten) het uitgangspunt is. Leerlingen helpen om die talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te leren gebruiken op zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak vormt het doel van ons onderwijs.

Naast de aandacht voor het individu ervaren leerlingen aandacht voor de ander en voor de samenleving vanuit een betrokken en kritische houding. De missie van het Corlaer College is kernachtig verwoord: Het Corlaer College biedt eigentijds onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen.

Visie

Een plek in de maatschappij

Het Corlaer College wil leerlingen opleiden tot kritisch, creatief denkende en verantwoordelijke mensen die in staat zijn om als volwassenen de maatschappij mede vorm te geven, waarbij zij zich deel weten van een gemeenschap, geleid vanuit een christelijke levensvisie.

 

Lees hier ons schoolplan
Alles voor de leerling

Meerscholen

Het Corlaer College is aangesloten bij Meerscholen; tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. Meerscholen biedt alle leerlingen dichtbij huis goed onderwijs. Of je nu havo, praktijkonderwijs, gymnasium, vmbo-basis, vwo, vmbo-kader of mavo wil volgen; alles is mogelijk.

Het college van bestuur van Meerscholen oefent het bevoegd gezag uit over de scholengemeenschap. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel van de onderwijsinstelling en is werkgever van alle medewerkers. Samen met de schooldirecteuren vormt het college van bestuur het management. Het college van bestuur is tevens de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Meerscholen
Goed dat jij er bent!

Meer over het Corlaer College