Over ons

Goed dat jij er bent!

Het Corlaer College is een brede middelbare school voor vmbo, havo en atheneum. Je kunt bij ons makkelijk doorstromen naar een ander niveau zonder van school te wisselen. Onze school is gevestigd in Nijkerk, maar uit de wijde omgeving komen leerlingen naar onze school. Zij komen uit Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Hooglanderveen, Zeewolde etc. In totaal zitten er 1.915 leerlingen op het Corlaer College. Het Corlaer College is een christelijke middelbare school waar iedereen welkom is.

Goed dat jij er bent!

Onze kernwaarden

Wees jezelf

Op onze school voel ik me thuis en kan ik mezelf zijn. Er is een vertrouwde en geborgen sfeer. Daarom durf ik nieuwsgierig te zijn, een stap verder te zetten en fouten te maken. Dat helpt me om te ontdekken wie ik ben en hoe de wereld in elkaar zit. Als ik mezelf laat zien, dan kan een ander mij goed leren kennen. Dat is natuurlijk spannend, maar de medewerkers van onze school doen ons dat voor. Zij hebben werkelijke interesse, nemen je serieus en helpen als dat nodig is, telkens weer. We gaan respectvol met elkaar om en zo ontstaat er vanzelf een veilige omgeving om te leren, mijn zelfvertrouwen te ontwikkelen en te ervaren waar mijn talenten liggen.

Draag bij aan de wereld

De wereld is anders, omdat ik er ben. Wat ik doe maakt uit, ik beïnvloed mijn omgeving. Het is belangrijk dat ik me bewust ben van de bijdrage die ik lever. Ik ben van betekenis. School is, naast een leergemeenschap, ook een introductie op de samenleving. We onderzoeken met elkaar waar we staan in maatschappelijke thema’s als vrede & mensenrechten, de multi-culturele samenleving of duurzaamheid. Zo krijg ik de kans om te ontdekken wat mij raakt, wat bij mij past, en waarvoor ik me wil inzetten. Met mijn ervaringen, talenten en diploma op zak trek ik de wijde wereld in.

Geloof in elkaar

Jij bent net als ik, maar toch ook weer anders. Iedereen heeft een eigen verhaal. Het is goed om te ervaren waarin we hetzelfde zijn en waarin we verschillen. Zo vullen we elkaar aan en leren we relaties aan te gaan waar we op kunnen bouwen. Iedereen is van waarde en heeft een unieke bijdrage aan de groep. We luisteren naar de ander en maken plezier. Het enthousiasme van de leraren geeft ons energie. Waar het even niet lekker loopt zoeken we de dialoog. We zetten ons in en gunnen elkaar dat het lukt. Samen zijn we van betekenis voor elkaar en vormen wij een gemeenschap.

Iedereen is waardevol

Christelijke identiteit

Het Corlaer College heeft een christelijke grondslag die je terugziet in de praktijk van alledag. De basis van ons handelen is het woord van God. Vanuit het christelijk geloof beseffen we dat we niet alleen voor onszelf leven, maar ook van betekenis zijn voor anderen.

We vormen samen een gemeenschap. Iedereen is waardevol en iedereen is welkom. We zien elkaar staan waardoor we tot ons recht komen. We helpen elkaar en gunnen elkaar dat het goed gaat.

In ontmoetingen pakken we regelmatig een moment om ons te bezinnen, om na te denken over van waaruit we de dingen doen. Zo zie je onze christelijke identiteit terug in de sfeer op school en de manier waarop we met elkaar omgaan. Vanuit ons geloof voelen wij ons betrokken bij maatschappelijke thema’s: in de buurt en in de wijde wereld.

Onze examenresultaten

Na een zwaar coronajaar is het dit jaar extra knap dat leerlingen hun papiertje van de middelbare school hebben weten te behalen. Het Corlaer College is dan ook ontzettend trots op alle leerlingen.

100%
vmbo-basis
100%
vmbo-kader
100%
vmbo-tl
95%
havo
99%
atheneum

Goed onderwijs

Het Corlaer is een excellente school volgens de onderwijsinspectie. Dat betekent niet dat wij in alles excellent zijn of dat er alleen maar excellente leerlingen op het Corlaer College komen. Nee, het betekent alleen maar dat we goed onderwijs geven en daarnaast is havo en atheneum bijzonder goed in domeinleren in combinatie met didactisch coachen. Oftewel; we hebben hele goede docenten die jou kunnen coachen om zelfstandig aan de slag te gaan met je werk, eigen keuzes leert te maken, samen te werken met je klasgenoten en daardoor gewoon ontzettend goed leert te leren.

In 2018 heeft het vmbo het predicaat excellent ontvangen van de onderwijsinspectie. Ook hier betekent het niet dat wij in alles excellent zijn of dat er alleen maar excellente leerlingen op het Corlaer College komen. Nee, het betekent dat we goed onderwijs geven en daarnaast is het vmbo bijzonder goed in het bieden van een kansrijke omgeving voor iedereen. Zowel voor de leerling die extra uitdaging aankan als voor de leerling die net een beetje extra hulp nodig heeft.

Missie

De leerling in relatie tot zijn omgeving

Centraal in ons onderwijs staat de leerling in relatie tot zijn omgeving, medeleerlingen, docenten en andere medewerkers van de school. Wij verzorgen kwalitatief goed onderwijs waarbij de leerling met zijn capaciteiten/talenten het uitgangspunt is. Leerlingen helpen om die talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te leren gebruiken, op zowel het cognitieve als het sociaal-emotionele vlak, vormt het doel van ons onderwijs. Naast de aandacht voor het individu ervaren leerlingen aandacht voor de ander en voor de samenleving vanuit een betrokken en kritische houding. Het Corlaer College biedt eigentijds onderwijs voor nieuwsgierige leerlingen onder het motto: samen voorbereid op de toekomst.

Visie

Een plek in de maatschappij

Het Corlaer College wil de leerling laten ervaren dat deze deel uitmaakt van een gemeenschap, geleid vanuit een christelijke levensvisie, waarin de leerling qua intelligentie en persoonlijke vorming tot zijn of haar recht kan komen en leert om het begrip ‘medemens vorm en inhoud te geven. De school wil de leerling daarin begeleiden met als doel dat de leerling aan adequaat vervolgonderwijs kan deelnemen of een voor hem of haar passende plaats in de maatschappij kan verwerven.

Voor die ene leerling

Scholengroep

Het Corlaer College is aangesloten bij de Meerwegen scholengroep die eigentijds Christelijk voortgezet onderwijs verzorgt in Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. De scholengroep bestaat uit zes scholen: het Corderius College, het Corlaer College, het Oostwende College, het Farel College, Het Element en Accent praktijkonderwijs.

De Meerwegen scholengroep valt onder de Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland (PCVOE). Het college van bestuur van deze stichting is eindverantwoordelijk voor het beleid van de scholen. Het bestuur is ook de formele gesprekspartner van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur.

Meerwegen Scholengroep
Goed dat jij er bent!

Meer over het Corlaer College