Corlaer College

VMBO-TL

VMBO op het Corlaer

Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar onderwijs. De opleiding duurt vier jaar. In die tijd krijg je op het Corlaer College veel bagage mee, zowel theoretisch als praktisch. Daarmee ben je goed voorbereid, zoals het woord al zegt, op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Op het Corlaer College kun je alle vier niveaus van het vmbo volgen. Dat zijn om te beginnen de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb). Hierbij ligt de nadruk vooral op de praktijk. Verder zijn er de theoretische leerweg (tl) en de gemengde leerweg (gl). In deze leerwegen ligt het accent op de theorie.

Op het vmbo werk je niet alleen in de klas, maar ook in groepen op een van de domeinen. Daar leer je samenwerken met anderen, overleggen en plannen. Op die manier sluit het onderwijs beter aan bij de maatschappij waarin je later aan de slag gaat. Je werkt met periodeplanners. Aan het eind van de week wordt gecontroleerd of je je weektaak hebt afgemaakt.

Je krijgt steeds meer keuzevrijheid. Zo zijn er in klas 1 keuzelessen en niveaulessen, die aansluiten op de profielen van de bovenbouw. Ook op andere punten komt er steeds meer ‘maatwerk’. Je krijgt een loopbaancoach met wie je twee keer per jaar praat over je toekomst. Het Corlaer College biedt wat dat betreft genoeg kansen. Dat spreekt bijvoorbeeld ook uit het lage aantal voortijdige schoolverlaters en het hoge aantal doorstromers naar andere opleidingen.

VMBO theoretische leerweg

De theoretische leerweg is – het woord zegt het al – een algemeen vormende, theoretische opleiding. Deze leerweg is hetzelfde als de mavo. Met het diploma op zak kun je doorstromen naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar je kunt onder bepaalde voorwaarden ook overstappen naar 4 havo. Dan kun je lekker op het Corlaer blijven.

Brugklas vmbo tl/havo
Als je nog niet zeker weet of je havo of theoretische leerweg (tl) van het vmbo wilt doen, kun je naar deze brugklas. Omdat de manier van leren op de havo en het vmbo verschilt, krijg je les in beide gebouwen van het Corlaer College. Dat is prettig als aan het eind van het eerste leerjaar duidelijk is of je naar havo 2 of vmbo-tl 2 kunt.
In deze brugklas start je de eerste periode op tl-niveau. Als je meer kan, mag je dat vanaf periode 2 laten zien. Je kan dan volledig op Havo- of op TL-niveau werken. Ook kan je ervoor kiezen om enkele vakken op Havo-niveau uit te proberen, wel zo prettig. Zo haal je het maximale uit jezelf! Samen met je coach en andere docenten bepaal je wat uiteindelijk het beste bij je past.

Onderbouw
In leerjaar 1 en 2 krijg je een aantal vakken thematisch. Zo zijn aardrijkskunde, geschiedenis en economie samengebracht in het thema MMC: mens, maatschappij en cultuur. Ook krijg je het thema MNT: mens, natuur en techniek. Daarin draait het onder meer om biologie, natuurkunde en verzorging. Op het leerplein oefen je in studievaardigheden.

Je maakt in deze leerjaren kennis met nog meer afkortingen: SV (studievaardigheden) en LT (loopbaanoriëntatie en talent). Tijdens de SV-lessen leer je hoe je moet leren. LT helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talent.

Bovenbouw
In leerjaar 3 en 4 verschuift de aandacht naar het vakonderwijs. De vaardigheden die je in de onderbouw hebt geleerd – zoals plannen, organiseren en reflecteren – ga je toepassen in alle vakken. Je hebt ook uren zelfstudie; je kiest dan zelf waaraan je werkt.
In de bovenbouw kun je ook kiezen voor het vak technologie. Het Corlaer College heeft daar een mooie, nieuwe ruimte voor, het Techlab. Samen met andere leerlingen bedenk en ontwerp je technische oplossingen voor een bepaald vraagstuk, waarna je die vervolgens ook uitvoert. Daarvoor kun je bijvoorbeeld 3D printers gebruiken.

Naar de havo
Na het vmbo kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs. Als je na de theoretische leerweg liever naar de havo gaat, kan dat ook. Onder bepaalde voorwaarden kun je doorstromen naar havo 4. Je volgt daarvoor vanaf het vierde jaar het tl+ traject. Daardoor maak je de stap naar de havo makkelijker.

19 september 2019

NIEUW: Internationaal project rondom ondernemerschap

Wij zijn blij en trots om te mogen mededelen dat het Corlaer College vanaf dit schooljaar zal deelnemen aan het Erasmus+ project: Entrepreneurship – don’t dream it, make it happen! Wij gaan twee jaar samenwerken met onze nieuwe partnerscholen in Mallorca, Frankrijk, Denemarken, Italië en Ierland. De rode draad gedurende dit project is jong ondernemerschap. […]

Lees meer...

18 september 2019

Ouders gezocht voor klankbordgroep vmbo

Het is belangrijk dat ouders informeel meedenken over schoolzaken. Daarom hebben we naast een medezeggenschapsraad een klankbordgroep vmbo en klankbordgroepen A/H onderbouw en bovenbouw. We zien graag dat het aantal ouders wordt uitgebreid. Een aantal ouders hebben ons vorig schooljaar door het slagen van hun zoon of dochter verlaten. Vandaar deze oproep! De klankbordgroep vergadert […]

Lees meer...

15 september 2019

Ouders gezocht voor de ouderraad

De ouderraad is hard op zoek naar ouders die willen helpen met de organisatie van de ouderavonden van het Corlaer College.

Lees meer...

6 september 2019

Sociale vaardigheidstraining

Jongeren kunnen het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Soms hebben ze moeite contact te leggen met leeftijdsgenoten. Anderen reageren heel snel boos of verdrietig. Het kan lastig voor ze zijn om zich staande te houden in sociale situaties en ze gaan die situaties dan bijvoorbeeld uit de weg.  Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die […]

Lees meer...

5 september 2019

Contactmomenten met ouders

Wij hechten veel waarde aan het contact met ouders. Daarom hebben we de contactmomenten voor u op een rijtje gezet. Alle klassen Contact met mentor n.a.v. zorgen, delen informatie – het hele jaar door Contact n.a.v. prognosevergaderingen – Alleen indien van toepassing. Vergaderingen zijn op 4, 5 of 6 maart 2020 Contact n.a.v. overgangsvergaderingen – […]

Lees meer...

5 september 2019

Juffrouwjulia. Even voorstellen…

Juffrouwjulia biedt huiswerkbegeleiding, bijles en toetsweek opvangklas aan. De begeleiding is bedoeld voor alle leerlingen van de school, voor alle niveaus en jaarlagen.

Lees meer...

5 september 2019

Gewijzigde openingstijden Bibliotheek

LET OP: Gewijzigde openingstijden Bibliotheek Dinsdagmorgen van 8.30 uur tot 12.30 uur Woensdagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur Handelswijze voor de bibliotheek Leerlingen van de bovenbouw havo-atheneum kunnen boeken halen in de stilteruimte op domein 4. Dat kan elke schooldag. We rekenen en vertrouwen erop dat het stappenplan (goed lezen wat er gedaan moet worden) […]

Lees meer...

5 september 2019

Gebedsgroep

Ook dit schooljaar willen wij als ouders biddend om de school heen staan. Voor iedereen in en om het Corlaer College die zorg dragen voor onze kinderen en natuurlijk ook voor de kinderen zelf en hun familie. Wilt u ook met ons meedoen, hardop of zacht? Kom gerust een keer erbij zitten en zie hoe […]

Lees meer...

2 september 2019

Remedial Teaching in het Vmbo

Alles over dyslexie en dyscalculie in het vmbo

Lees meer...

12 juli 2019

Programma eerste schoolweek 2019-2020

Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 3 september 2019. In de bijlage vind je de programma’s voor deze eerste schoolweek.

Lees meer...