Corlaer College

VMBO-TL

VMBO op het Corlaer

Vmbo is de afkorting van voorbereidend middelbaar onderwijs. De opleiding duurt vier jaar. In die tijd krijg je op het Corlaer College veel bagage mee, zowel theoretisch als praktisch. Daarmee ben je goed voorbereid, zoals het woord al zegt, op allerlei sectoren en niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Op het Corlaer College kun je alle vier niveaus van het vmbo volgen. Dat zijn om te beginnen de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en de basisberoepsgerichte leerweg (bb). Hierbij ligt de nadruk vooral op de praktijk. Verder zijn er de theoretische leerweg (tl) en de gemengde leerweg (gl). In deze leerwegen ligt het accent op de theorie.

Op het vmbo werk je niet alleen in de klas, maar ook in groepen op een van de domeinen. Daar leer je samenwerken met anderen, overleggen en plannen. Op die manier sluit het onderwijs beter aan bij de maatschappij waarin je later aan de slag gaat. Je werkt met periodeplanners. Aan het eind van de week wordt gecontroleerd of je je weektaak hebt afgemaakt.

Je krijgt steeds meer keuzevrijheid. Zo zijn er in klas 1 keuzelessen en niveaulessen, die aansluiten op de profielen van de bovenbouw. Ook op andere punten komt er steeds meer ‘maatwerk’. Je krijgt een loopbaancoach met wie je twee keer per jaar praat over je toekomst. Het Corlaer College biedt wat dat betreft genoeg kansen. Dat spreekt bijvoorbeeld ook uit het lage aantal voortijdige schoolverlaters en het hoge aantal doorstromers naar andere opleidingen.

VMBO theoretische leerweg

De theoretische leerweg is – het woord zegt het al – een algemeen vormende, theoretische opleiding. Deze leerweg is hetzelfde als de mavo. Met het diploma op zak kun je doorstromen naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Maar je kunt onder bepaalde voorwaarden ook overstappen naar 4 havo. Dan kun je lekker op het Corlaer blijven.

Brugklas vmbo tl/havo
Als je nog niet zeker weet of je havo of theoretische leerweg (tl) van het vmbo wilt doen, kun je naar deze brugklas. Omdat de manier van leren op de havo en het vmbo verschilt, krijg je les in beide gebouwen van het Corlaer College. Dat is prettig als aan het eind van het eerste leerjaar duidelijk is of je naar havo 2 of vmbo-tl 2 kunt.
In deze brugklas start je de eerste periode op tl-niveau. Als je meer kan, mag je dat vanaf periode 2 laten zien. Je kan dan volledig op Havo- of op TL-niveau werken. Ook kan je ervoor kiezen om enkele vakken op Havo-niveau uit te proberen, wel zo prettig. Zo haal je het maximale uit jezelf! Samen met je coach en andere docenten bepaal je wat uiteindelijk het beste bij je past.

Onderbouw
In leerjaar 1 en 2 krijg je een aantal vakken thematisch. Zo zijn aardrijkskunde, geschiedenis en economie samengebracht in het thema MMC: mens, maatschappij en cultuur. Ook krijg je het thema MNT: mens, natuur en techniek. Daarin draait het onder meer om biologie, natuurkunde en verzorging. Op het leerplein oefen je in studievaardigheden.

Je maakt in deze leerjaren kennis met nog meer afkortingen: SV (studievaardigheden) en LT (loopbaanoriëntatie en talent). Tijdens de SV-lessen leer je hoe je moet leren. LT helpt je bij het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talent.

Bovenbouw
In leerjaar 3 en 4 verschuift de aandacht naar het vakonderwijs. De vaardigheden die je in de onderbouw hebt geleerd – zoals plannen, organiseren en reflecteren – ga je toepassen in alle vakken. Je hebt ook uren zelfstudie; je kiest dan zelf waaraan je werkt.
In de bovenbouw kun je ook kiezen voor het vak technologie. Het Corlaer College heeft daar een mooie, nieuwe ruimte voor, het Techlab. Samen met andere leerlingen bedenk en ontwerp je technische oplossingen voor een bepaald vraagstuk, waarna je die vervolgens ook uitvoert. Daarvoor kun je bijvoorbeeld 3D printers gebruiken.

Naar de havo
Na het vmbo kun je naar het middelbaar beroepsonderwijs. Als je na de theoretische leerweg liever naar de havo gaat, kan dat ook. Onder bepaalde voorwaarden kun je doorstromen naar havo 4. Je volgt daarvoor vanaf het vierde jaar het tl+ traject. Daardoor maak je de stap naar de havo makkelijker.

21 januari 2019

Corlaer College opnieuw ‘Excellente School’ Atheneum – Havo

Op donderdag 17 januari 2019 ontving het Corlaer College het predicaat excellente school voor zowel havo als atheneum. Voor de havo is dit het zesde jaar, voor het vwo het vierde. De jury Excellente Scholen – ingesteld door het ministerie van OCW – concludeert dat de school blijvend in staat is om met een innovatief […]

Lees meer...

17 juli 2018

Zomervakantie

Het Corlaer College wenst iedereen een goede, welverdiende zomervakantie! Wij zien iedereen graag weer op maandag 27 augustus terug!

Lees meer...

29 juni 2018

Cross Your Borders 3, 4, 5 Juli voor havo en vwo 4

Tijdens dit driedaagse project staat mondiale onrechtvaardigheid centraal. Een team van enthousiaste jongeren voert het project uit.

Lees meer...

29 juni 2018

Globaland 5, 6 juli

Op donderdag 5 en vrijdag 6 juli zullen onze VMBO-brugklassen deelnemen aan het project ‘Globaland’, een onderwijsproject over de maatschappij en de wereld.

Lees meer...

Telefoon storing 13-2-2018
Verholpen

22 januari 2018

Predicaat Excellente school voor VMBO!

Op maandag 22 januari ontving het Corlaer College het predicaat excellente school voor de vmbo-afdeling. De jury concludeert dat de school uitblinkt in het creëren van kansen voor leerlingen op ieder niveau in het vmbo.

Lees meer...

27 november 2017

Ziekmelden via Magister 6 of de Magister-app

Vanaf heden kunt u uw kind ziek melden via Magister 6 op de computer of via de Magister app.

Lees meer...

27 november 2017

Corlaer Dive

Op maandag 8 januari staat er een geweldig evenement op het programma voor de eerste en tweede jaars leerlingen, namelijk de ‘Corlaer Dive’. Dit evenement wordt georganiseerd om schoolbreed geld in te zamelen voor het Expeditie onderwijs.

Lees meer...

27 november 2017

Olympiade TL4 2017

Woensdag 11 oktober vond de 2de editie van de olympiade TL4 plaats in Sporthal Corlaer. Er
werd onder de 4 TL4 klassen gestreden voor de titel ‘beste sportklas’ van dit schooljaar.

Lees meer...

27 november 2017

Ouderspreekavond donderdag 7 december

Op donderdag 7 december is er een ouderspreekavond naar aanleiding van de rapporten en resultaten.

Lees meer...