Over onsOrganisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Mevrouw L. Hosmar is de rector van het Corlaer College.

Conrector vmbo:

De heer drs. R. Schaefer (tevens plaatsvervangend rector)

Conrector havo/atheneum:

Mevrouw R. Brouwer

Afdelingen

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Zij geven leiding aan een team docenten, lesassistenten en/of onderwijsondersteunend personeel. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

Vmbo-afdelingen:

 • Leerjaar 1 en 2 vmbo-basis/-kader/-lwoo (incl. sport- en techniekklassen)
  De heer P. van Montfrans
 • Leerjaar 1 t/m 4 vmbo-tl (incl. tl/havo brugklas)
  De heer R. Koppelaar
 • Leerjaar 3 en 4 vmbo-basis/-kader
  Mevrouw C. Rebel
  De heer G. van Dijken

Havo/atheneum-afdelingen:

 • Leerjaar 1 havo/atheneum
  Mevrouw M. Hartman
 • Leerjaar 2 en 3 havo/atheneum
  Mevrouw A. Klop
 • Leerjaar 4 t/m 6 havo/atheneum
  Mevrouw R. Springer

Coördinator Leerlingzaken

 • Vmbo-bk onderbouw leerjaar 1: Mevrouw Bethlehem
 • Vmbo-bk onderbouw leerjaar 2: Mevrouw Procee
 • Vmbo-bk bovenbouw leerjaar 3: Mevrouw Seldenrijk
 • Vmbo-bk bovenbouw leerjaar 4: Mevrouw Jochemsen
 • Vmbo-tl onderbouw: De heer Jousma
 • Vmbo- tl bovenbouw: Mevrouw Ruiter
 • Havo/atheneum, leerjaar 1: Mevrouw Bakker
 • Havo/atheneum, leerjaar 2 en 3: Mevrouw Madern
 • Havo/atheneum, leerjaar 4 , 5 en 6: De heer Bossenbroek

Naast de mentor of coach zijn de afdelingsleider en medewerkers leerlingzaken het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. Als leerling kun je met vragen altijd terecht bij de mentor/coach die je kan wijzen op allerlei vormen van begeleiding.

Afdeling Beheer, organisatie en communicatie

Afbeelding van een coach op de havo
Goed dat jij er bent!

Meer weten over het Corlaer?

vmbo-tl leerlingen aan het pauzeren

Medezeggenschap

Het Corlaer College heeft een medezeggenschapsraad, per afdeling een klankbordgroep en een ouderraad die ouderavonden organiseert aan de hand van actuele thema's.

Medezeggenschap
leerlingen tijdens open dag

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons
leerlingen geven elkaar begeleiding op de middelbare school

Verhalen

Lees de verhalen over het Corlaer College. Leerlingen en docenten vertellen over het onderwijs op het Corlaer.

Verhalen