Over onsOrganisatie

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Mevrouw L. Hosmar en mevrouw H. van de Gronden zijn de rectoren van het Corlaer College.

Conrector vmbo:

Tot de herfstvakantie:

Mevrouw J. Niels (interim)
De heer P. van Montfrans

Na de herfstvakantie:

De heer drs. R. Schaefer (tevens plaatsvervangend rector)
De heer P. van Montfrans

Conrector havo/atheneum:

Tot de herfstvakantie:

De heer drs. R. Schaefer (tevens plaatsvervangend rector)

Na de herfstvakantie:

Mevrouw R. Brouwer

Afdelingen

De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Zij geven leiding aan een team docenten, lesassistenten en/of onderwijsondersteunend personeel. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

VMBO

De heer R. Koppelaar– vmbo-tl leerjaar 1 t/m 4
Mevrouw C. Rebel en de heer G. Van Dijken (interim) – vmbo-basis/-kader leerjaar 3 en 4
De heer P. van Montfrans – vmbo-basis/-kader leerjaar 1 en 2 (inclusief sportklassen en techniekklassen)

HAVO/ATHENEUM

Mevrouw M. Hartman – leerjaar 1
Mevrouw A. Klop (interim) – leerjaar 2 t/m 3
Mevrouw R. Springer – leerjaar 4 t/m 6
Mevrouw B. van de Veen – leerlingzaken leerjaar 1
Mevrouw E. Madern – leerlingzaken leerjaar 2 en 3

Naast de mentor of coach zijn de afdelingsleider en medewerkers leerlingzaken het aanspreekpunt voor ouders. Als leerling kun je met vragen altijd terecht bij de mentor/coach, die je kan wijzen op allerlei vormen van begeleiding.

Afbeelding van een coach op de havo
Goed dat jij er bent!

Meer weten over het Corlaer?

vmbo-tl leerlingen aan het pauzeren

Medezeggenschap

Het Corlaer College heeft een medezeggenschapsraad, per afdeling een klankbordgroep en een ouderraad die ouderavonden organiseert aan de hand van actuele thema's.

Medezeggenschap
leerlingen tijdens open dag

Onze kernwaarden

Het Corlaer College is een christelijke school waar aandacht is voor elke leerling. Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden.

Over ons
leerlingen geven elkaar begeleiding op de middelbare school

Verhalen

Lees de verhalen over het Corlaer College. Leerlingen en docenten vertellen over het onderwijs op het Corlaer.

Verhalen