NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Schoolarts en schoolverpleegkundige 

Er is een schoolarts en schoolverpleegkundige verbonden aan de school. Leerlingen kunnen bij de schoolverpleegkundige terecht voor problemen, vragen of twijfels. Indien nodig wordt er doorverwezen naar passende hulpverlening. Je kunt een afspraak maken met de schoolarts of schoolverpleegkundige via VGGM (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden).

VGGM (Gelderland-Midden)

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (Ambulancezorg en Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

VGGM (Gelderland-Midden)
Afdeling jeugdgezondheidszorg
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem
T: 088-3556000
E-mail: ggd@vggm.nl

Het JGZ-team (Team Jeugdgezondheidszorg) bestaat uit:

Verwijsindex

In de regio zijn veel instanties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen, maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. De verwijsindex is een elektronisch signaleringssysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat ze zich zorgen maken over een jeugdige tot 23 jaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook zorgt het systeem voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen verschillende instellingen.

De verwijsindex is alleen toegankelijk voor hulpverleners en beroepskrachten van organisaties die met kinderen en jongeren werken en die zijn aangesloten bij de verwijsindex. Het Corlaer College is ook aangesloten bij de verwijsindex. In de verwijsindex staat geen inhoudelijke informatie. Het systeem geeft alleen aan dat er iets aan de hand is met de jongere. Wat er dan aan de hand is, wordt besproken in een nader te plannen overleg.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Als we op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, handelen we zoals beschreven staat in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Terug naar overzicht