NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Zorg-/opvanglokaal 

Op het Corlaer College is er een zorg-/opvanglokaal beschikbaar voor leerlingen die vaak te laat komen, gespijbeld hebben of uit de les gestuurd zijn. Dit lokaal is altijd open en er is altijd een medewerker aanwezig. Naast het bieden van begeleiding en eventuele maatregelen, kunnen leerlingen hier ook terecht voor een praatje of het stellen van vragen. Zo nodig wordt er contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of mentor opgenomen.

BackUP

Leerlingen die tijdelijk of structureel extra opvang of begeleiding nodig hebben, kunnen gebruik maken van het BackUP-lokaal. Het gebruik van het BackUP-lokaal is als aanvullende faciliteit in het ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgenomen van deze leerlingen.

leerlinge die begeleiding krijgt van docent
Terug naar overzicht