NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Faalangst en sociale vaardigheden (SOVA) 

Faalangst kan blokkerend werken als je moet presteren. In dit geval spreken we van negatieve faalangst. Het is belangrijk om te weten dat je hiermee kunt leren omgaan. De faalangstreductietraining BOF (Beter Omgaan met Faalangst) biedt handvatten om beter met faalangst om te gaan, waardoor de leerling minder last heeft van zenuwen en de negatieve gedachten kan omzetten in positieve gedachten. 

Als een leerling moeite heeft met sociale vaardigheden (SOVA), zoals het leggen en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten, besteden we daar extra aandacht aan. Voor leerlingen in het eerste en tweede leerjaar die hun sociale vaardigheden willen verbeteren, bieden we een sociale vaardigheidstraining (SOVA) aan.

Schoolvragenlijst (SAQI)

In het eerste schooljaar wordt er onderzoek gedaan naar het welzijn van leerlingen in de klas en hun sociale beleving naar sociale veiligheid. Dit gebeurt door het invullen van een schoolvragenlijst (SAQI). De resultaten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor gesprekken met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig kan er in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s) actie worden ondernomen.

Terug naar overzicht