NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Dyslexie en dyscalculie 

Leerlingen met een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring ontvangen een faciliteitenkaart van school. Op deze kaart staan algemene regels voor de leerling en compensatiemaatregelen waar de leerling naar behoefte gebruik van kan maken. Een van de maatregelen bij dyslexie is de inzet van het softwareprogramma TextAid, een programma dat onder andere teksten kan voorlezen. Leerlingen kunnen dit programma gebruiken op hun chromebook. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met dyslexie en daarom worden leerlingen met dyslexie extra gecoacht. Op het vmbo krijgen leerlingen aan het begin van het eerste leerjaar uitleg over hoe ze met hun faciliteitenkaart en TextAid kunnen omgaan. Havo- en atheneumleerlingen kunnen gebruikmaken van het dyslexie-spreekuur voor advies en om eventuele problemen te bespreken. 

Remedial Teaching

Als leerlingen moeite hebben met taal in het algemeen, een specifiek vak of een specifiek onderdeel daarvan, of met de aanpak van het leren, kunnen ze in aanmerking komen voor Remedial Teaching (RT). Denk je dat RT nuttig kan zijn voor je zoon of dochter, dan is het raadzaam om dit te bespreken met de vakdocent, de ondersteuningsteam-coördinator (OT-er) of mentor.

Terug naar overzicht