NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Decaan

Op de middelbare school moeten leerlingen regelmatig keuzes maken. In de onderbouw maken ze een keuze voor een profiel. In de bovenbouw beginnen ze zich te oriënteren op vervolgstudies en beroepen. In dit proces worden de leerlingen begeleid door de decaan.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Vmbo

Om leerlingen te ondersteunen bij hun loopbaanoriëntatie voeren vmbo-leerlingen één of twee keer per jaar een LOB-gesprek met een docent/loopbaancoach. Na afloop schrijft de leerling een kort verslag over dit gesprek. Dit verslag is onderdeel van zijn loopbaandossier dat een verplicht onderdeel van het examen is. Ook in de mentorlessen wordt aandacht besteed aan oriëntatie op vervolgopleidingen en beroepen. Opdrachten worden verwerkt in het loopbaandossier.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)

Havo en atheneum

Havo- en atheneumleerlingen maken in het derde leerjaar een keuze voor een profiel. Het kiezen van het juiste profiel kan voor sommige leerlingen een uitdaging zijn. De decaan speelt hierbij een belangrijke rol. De decaan geeft lessen ter voorbereiding op de profielkeuze, voert gesprekken met leerlingen en verstrekt informatie over de verschillende profielen tijdens de ouderavonden.

In leerjaar 4, 5 en 6 gaan leerlingen nadenken over hun vervolgstudie. Elk jaar hebben leerlingen een gesprek met de decaan. Er wordt gewerkt aan een toekomstdossier, waarin opdrachten staan die leerlingen helpen bij het maken van een weloverwogen keuze voor een vervolgstudie. Daarnaast geeft de decaan lessen over studiekeuze. Tijdens de ouderavonden ontvangen ouders uitgebreide informatie over studiekeuze.

Terug naar overzicht