NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Leerlingbegeleiding

Mentor

Iedere leerling heeft een mentor die fungeert als eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De mentor begeleidt zijn leerlingen intensief. Hij of zij bespreekt de schoolresultaten met de leerling, voert individuele gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van de leerling en biedt ondersteuning bij vragen en eventuele problemen. Daarnaast begeleidt de mentor het groepsproces in de klas, zodat elke leerling zich veilig en gezien voelt. 

Vmbo-tl, havo en atheneum

In de onderbouw van vmbo-tl, havo en atheneum hebben leerlingen elke week een mentorles met hun klas. Daarnaast voert de mentor individuele gesprekken met leerlingen. Tijdens de coachgesprekken en -lessen staan vaardigheden zoals plannen, samenwerken en reflecteren centraal. Deze vaardigheden spelen een belangrijke rol in de voortgang en ontwikkeling van een leerling.

In de bovenbouw ligt de focus meer op individuele doelen en leervragen van leerlingen. Havoleerlingen kiezen in het vijfde leerjaar hun eigen mentor. Atheneumleerlingen kiezen in het vijfde en zesde leerjaar hun eigen mentor. 

Vmbo-basis/-kader

In de eerste twee leerjaren van vmbo-basis en -kader staan er per week drie mentorlessen op het rooster. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan studievaardigheden, loopbaanontwikkeling en zijn er preventielessen. Ook is er aandacht voor het groepsproces en wat er zich in de klas afspeelt.

Twee keer per jaar zijn er driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor.  Tijdens het driehoeksgesprek presenteren leerlingen hun voortgang. 

 

Terug naar overzicht