NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Ziekte 

Als je zoon of dochter afwezig is vanwege ziekte of een andere geldige reden, kun je hem of haar afmelden via Somtoday, per e-mail (leerlingpunt@corlaercollege.nl) of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld je zoon of dochter elke dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim ontstaan.

Langdurig ziek 

Langdurig ziekte, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, kun je doorgeven aan het LeerlingPunt en de mentor van je zoon of dochter. Je hoeft hem of haar dan niet iedere dag opnieuw ziek te melden.

Ziek tijdens de les 

Als een leerling op school ziek wordt, mag hij of zij alleen na toestemming van een medewerker van het LeerlingPunt naar huis. De medewerker neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s) als de leerling in de onderbouw zit. 

Indien een leerling zich niet afmeldt bij het LeerlingPunt, zullen wij hem of haar als ongeoorloofd afwezig noteren. De consequentie hiervan is dat het gemiste lesuur moet worden ingehaald. Wij zijn als school verantwoordelijk voor de leerlingen, daarom is het belangrijk dat wij op de hoogte zijn wanneer een kind ziek naar huis gaat.

 

Terug naar overzicht