NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Verzuim- en verlofaanvragen 

Als een leerling om een andere reden dan ziekte lessen wil verzuimen, dienen ouders/verzorgers vooraf toestemming vragen.

Aanvraag voor kort verzuim

Kort verzuim, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts, kan worden aangevraagd via een witte kaart. Deze kaart kan worden opgehaald in het LeerlingPunt. Je kunt ook een e-mail sturen naar het LeerlingPunt (leerlingpunt@corlaercollege.nl).

Bij leerlingen onder de 18 jaar dient het verzuim te worden gemeld door de ouder/verzorger. Het is belangrijk dat het korte verzuim vooraf wordt gemeld. Meldingen achteraf worden alleen bij hoge uitzondering verwerkt.

Aanvraag voor bijzonder verlof (kort en lang)

Bijzonder verlof dient ruim van tevoren door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk en beargumenteerd bij de coördinator leerlingzaken worden aangevraagd. De aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd als het voldoet aan de eisen van de Wet op de Leerplicht. Voor het aanvragen van bijzonder verlof kun je een verlofaanvraagformulier ophalen bij het zorglokaal. Als je al op voorhand weet dat je zoon of dochter afwezig zal zijn op een bepaalde dag of tijdstip, dient het verzoek tijdig worden aangevraagd.

Het is belangrijk om te vermelden dat het niet voldoen aan de verplichting om absenties schriftelijk te verantwoorden, kan leiden tot disciplinaire maatregelen. Het is uiteraard niet toegestaan om zonder toestemming één of meerdere uren vrij te nemen. De school is verplicht om eventueel ‘luxeverzuim’ bij de gemeente te melden.

Terug naar overzicht