NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Veelvuldige afwezigheid 

Docenten registreren de afwezigheid van elke les. Als een leerling zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school contact op met thuis. Als consequentie van dit verzuim moet de leerling de gemiste lesuren dubbel inhalen. Wanneer een leerling herhaaldelijk verzuimt, bespreekt de mentor dit met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). Indien het verzuim niet afneemt, schakelt de school de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont in. In overleg met de leerling, ouder(s)/verzorger(s) en school bekijkt de leerplichtambtenaar wat er gedaan kan worden om het verzuim te verminderen.

Spreekuur van leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar houdt regelmatig spreekuur op het Corlaer College. Het spreekuur heeft een preventief karakter en wordt ingezet bij leerlingen die zes keer geregistreerd ongeoorloofd hebben verzuimd. Het doel van het spreekuur is om de oorzaak van het verzuim te bespreken en verdere afwezigheid te voorkomen.

Terug naar overzicht