NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Toelating en plaatsing

Nadat een leerling zich heeft aangemeld bij het Corlaer College, wordt de aanmelding behandeld door de toelatingscommissie. Bij de beslissing om een leerling toe te laten en te plaatsen in de brugklas van een specifiek schooltype, zijn drie aspecten belangrijk:

  • het advies van de basisschool 
  • de wens van de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling (m.b.t. profielkeuze zoals SportPlus of TechniekPlus) 
  • de mogelijkheden van de school om te voldoen aan de voorwaarden die de zorg van de leerling met zich meebrengt

Op deze manier streven we ernaar een passende plek te vinden voor leerlingen die onderwijs willen volgen op onze school. Hierbij worden de regels en richtlijnen van passend onderwijs toegepast.

Voor toelating tot hogere leerjaren gelden de wettelijke vereisten, zoals een overgangsbewijs. De toelating verloopt via de VO-school waar de leerling op dat moment is ingeschreven. Indien ouders/verzorgers rechtstreeks contact opnemen met het Corlaer College, wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst.

Terug naar overzicht