NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Anti-pestprotocol 

Het Corlaer College biedt leerlingen een veilige plek waar je jezelf mag zijn en je prettig voelt. Pesten wordt daarom niet getolereerd en vanaf leerjaar 1 besteden we aandacht aan pesten. Brugklasleerlingen krijgen in de eerste periode op het Corlaer College een leerzaam toneelstuk te zien. Wat doet (online) pesten met een leerling? En wat kun je doen als iemand wordt gepest? Ook in andere leerjaren wordt (waar nodig) aandacht besteed aan pesten. In het anti-pestprotocol staat hoe wij pesten voorkomen en hoe wij in geval van pesten handelen. Onze ondersteuningscoördinator is tevens de anti-pestcoördinator.

Terug naar overzicht