NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Faalangst en sociale vaardigheden (SOVA) 

Faalangst kan blokkerend werken als je moet presteren. We spreken dan van negatieve faalangst. Het is goed om te weten dat je hiermee kunt leren omgaan. De faalangstreductietraining (BOF; Beter Omgaan met Faalangst) geeft handvatten om beter om te gaan met faalangst, zodat de leerling minder last heeft van zenuwen en de negatieve gedachten kan omzetten in positieve gedachten. 

Heeft een leerling moeite met sociale vaardigheden (SOVA), zoals het leggen en onderhouden van contacten met leeftijdsgenoten? Dan besteden we daar extra aandacht aan.

Schoolvragenlijst (SAQI)

In het eerste schooljaar wordt er onderzoek gedaan naar het welzijn van leerlingen in de klas en hun sociale veiligheidsbeleving. Dat gebeurt door het invullen van een schoolvragenlijst (SAQI). De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor gesprekken met de leerling en de ouders. Indien nodig kan er in overleg met de leerling en ouders actie worden ondernomen.

Terug naar overzicht