NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Leerlingbegeleiding

Mentor en coach 

Iedere leerling heeft een mentor of een coach. De mentor/coach is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Hij begeleidt zijn leerlingen intensief. Hij bespreekt de schoolresultaten met de leerling, heeft individuele gesprekken over de persoonlijke ontwikkeling en welzijn van de leerling en helpt als er vragen en eventuele problemen zijn. De mentor/coach begeleidt ook het groepsproces in de klas, zodat elke leerling zich veilig en gezien voelt. 

Vmbo-tl, havo en atheneum 

Mentor/coach

In de onderbouw van vmbo-tl, havo en atheneum hebben leerlingen elke week een coachles met hun klas. Daarnaast heeft de mentor/coach gesprekken met individuele leerlingen. Tijdens de coachgesprekken en coachlessen staan vaardigheden zoals plannen, samenwerken en reflecteren centraal. Deze vaardigheden spelen een belangrijke rol in de voortgang en ontwikkeling van een leerling.

In de bovenbouw hebben leerlingen een mentor. De focus ligt dan meer op de individuele doelen en leervragen van leerlingen. Leerlingen uit het atheneum kiezen in leerjaar 5 en 6 hun eigen mentor.

Vmbo-basis/kader 

Mentor

In de eerste twee leerjaren van vmbo-basis en -kader staan er per week drie mentorlessen op het rooster. Tijdens deze lessen werken leerlingen aan studievaardigheden, loopbaanontwikkeling en preventielessen. Ook is er aandacht voor het groepsproces en wat er zich in de klas afspeelt.

Twee keer per jaar zijn er driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder(s)/verzorger(s) en mentor.  Tijdens het driehoeksgesprek presenteren leerlingen hun voortgang. 

Terug naar overzicht