NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Dyslexie en dyscalculie 

Leerlingen die in het bezit zijn van een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring, ontvangen een dyslexie- of dyscalculiepas. Op deze pas staan algemene regels voor de leerling en de compensatiemaatregelen waar leerlingen naar behoefte gebruik van kunnen maken. Een van de maatregelen bij dyslexie is de inzet van het softwareprogramma TextAid, een programma dat o.a. teksten kan voorlezen. Leerlingen kunnen dit programma gebruiken op hun chromebook. Leren omgaan met dyslexie is ook belangrijk. Leerlingen met dyslexie worden hierin extra gecoacht. Op het vmbo gebeurt dit tijdens RT-lessen in leerjaar 1. Havo- en atheneumleerlingen kunnen naar het dyslexie-spreekuur gaan voor advies en het bespreken van eventuele problemen. 

Soms komt dyslexie pas in het voortgezet onderwijs aan het licht, bijvoorbeeld na de screening of bij het leren van vreemde talen. Op school bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van een taalonderzoek en het geven van RT-lessen gericht op taal. Ouders kunnen daarna zelf hun kind bij een instantie officieel op dyslexie laten testen. 

Heeft een leerling dyscalculie, dan kan hij ook extra begeleiding krijgen als dat nodig is.

Remedial Teaching

Leerlingen die moeite hebben met bijvoorbeeld taal in het algemeen, met een bepaald vak of een onderdeel hiervan, of met de aanpak van het leren kunnen in aanmerking komen voor Remedial Teaching. Aan het begin van het schooljaar worden de meeste eerstejaars leerlingen gescreend op taal. De testen die we tijdens de screening gebruiken, komen uit het Masterplan Dyslexie dat is opgesteld door het ministerie van OCW voor alle scholen in Nederland. Zo nodig worden de leerlingen verder getest en/of begeleid in de vorm van RT-lessen.

Terug naar overzicht