NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Toptalent 

TopTalent is een speciaal traject binnen het Corlaer Corlaer dat zich met name richt op leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Dit programma biedt leerlingen de mogelijkheid om extra uitgedaagd te worden. TopTalent is geen aparte klas, omdat het onderwijsconcept van het Corlaer College over het algemeen goed aansluit bij de behoeften van leerlingen met hoogbegaafdheidskenmerken. Zo wordt er in de onderbouw vakoverstijgend vanuit thema’s gewerkt en is er door domeinleren veel ruimte voor differentiatie en coaching.

Leerlingen met hoogbegaafdheidskenmerken kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten die binnen TopTalent georganiseerd worden. Deze activiteiten worden gegeven door docenten met extra kennis van hoogbegaafdheid. De leerlingen kunnen peergroupbijeenkomsten bijwonen om gelijkgestemden te ontmoeten. Daarnaast kunnen leerlingen in kleine groepjes extra begeleiding krijgen op het gebied van executieve vaardigheden (leren leren) en mindsets (denkpatronen). In sommige gevallen is ook individuele begeleiding mogelijk via de zorg.

De docenten van Toptalent coördineren verschillende vormen van extra uitdaging. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan bestaande modules, zoals programmeren, Cambridge Engels of de debatclub. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om hun eigen project te bedenken. Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen ook deelnemen aan een universiteitsdag met diverse lezingen. In de bovenbouw kunnen ze meedoen met verschillende pre-university trajecten.

Op het Corlaer College volgen leerlingen met hoogbegaafdheidskenmerken dus grotendeels het reguliere lesprogramma, maar ze kunnen meerdere reguliere lesuren per week vervangen door activiteiten binnen TopTalent.

Terug naar overzicht