NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

LeerlingPunt

Op het Corlaer College is er een LeerlingPunt beschikbaar voor leerlingen die regelmatig te laat komen, ongeoorloofd verzuimen of uit de les gestuurd zijn. Het LeerlingPunt is altijd open en er is altijd een medewerker aanwezig. Naast het bieden van begeleiding en eventuele maatregelen kunnen leerlingen hier ook terecht voor een praatje of het stellen van vragen. Zo nodig wordt er contact met ouder(s)/verzorger(s) en/of mentor opgenomen.

BackUp

In het LeerlingPunt is er ook een BackUp. Leerlingen die tijdelijk of structureel extra opvang of begeleiding nodig hebben, kunnen hier terecht. Het gebruik van de BackUp is als aanvullende faciliteit in het ontwikkelperspectiefplan (OPP) opgenomen van deze leerlingen.

leerlinge die begeleiding krijgt van docent
Terug naar overzicht