NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Anti-pestprotocol 

Het Corlaer College biedt leerlingen een veilige plek waar ze zichzelf mogen zijn en zich prettig voelen. Pesten wordt streng afgekeurd en niet getolereerd. Vanaf leerjaar 1 besteden we actief aandacht aan het voorkomen en aanpakken van pesten. In de introductieperiode krijgen brugklasleerlingen een educatieve toneelvoorstelling te zien die ingaat op de gevolgen van (online) pesten en wat ze kunnen doen als een leerling gepest wordt. Ook in hogere leerjaren wordt, indien nodig, aandacht besteed aan pesten.

Ons anti-pestprotocol beschrijft de maatregelen die we nemen om pesten te voorkomen en hoe we handelen wanneer pestgedrag wordt geconstateerd. Onze ondersteuningscoördinator vervult tevens de rol van anti-pestcoördinator en speelt een belangrijke rol bij het aanpakken van pesten binnen de school.

Terug naar overzicht