NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Dyslexie en dyscalculie 

Leerlingen die een officiële dyslexie- of dyscalculieverklaring hebben, ontvangen een faciliteitenkaart van school. Op deze kaart staan algemene regels voor de leerling en compensatiemaatregelen waar de leerling naar behoefte gebruik van kan maken. Aan het begin van het eerste leerjaar krijgen de leerlingen uitleg over hoe ze met een faciliteitenkaart en TextAid kunnen omgaan. 

Een van de maatregelen bij dyslexie is de inzet van het softwareprogramma TextAid, een programma dat onder andere teksten kan voorlezen. Leerlingen kunnen dit programma gebruiken op hun chromebook. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen leren omgaan met dyslexie en daarom kunnen leerlingen met dyslexie, als zij dat willen, extra coaching krijgen.

Remedial Teaching

Als leerlingen moeite hebben met taal in het algemeen, een specifiek vak of een specifiek onderdeel daarvan, of met de aanpak van het leren, kunnen ze in aanmerking komen voor Remedial Teaching (RT). Denk je dat Remedial Teaching nuttig kan zijn voor je zoon of dochter, dan is het raadzaam om dit te bespreken met de vakdocent, de ondersteuningsteam-coördinator (OT-er) of mentor.

Terug naar overzicht