NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Het Corlaer College heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een vergoeding van medische kosten als gevolg van een ongeval voor zover deze kosten niet vergoed worden door de eigen ziektekostenverzekering, en een (beperkte) uitkering indien een ongeval leidt tot blijvende invaliditeit of overlijden. Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. Wanneer zich een ongeval voordoet, dienen de ouders dit direct te melden aan de school.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die ten behoeve van de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen van deze personen. Onder deze verzekering is onrechtmatig handelen van leerlingen niet gedekt. Wanneer de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, worden de ouders daarvoor aansprakelijk gesteld.

Voor excursies en reisweken heeft het Corlaer College een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten. Ook de leerlingen zijn via deze verzekering verzekerd. 

Terug naar overzicht