NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Wijze van betaling 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur met de tot dan toe bekende kosten. Het bedrag kan éénmalig worden voldaan bij aanvang van het schooljaar of in meerdere termijnen. Bij betaling in termijnen geeft u een machtiging af tot incasso. Ouders krijgen via een speciaal online betalingssysteem inzicht in de betalingen en voeren daarover de regie.

Ouderbijdrage is vrijwillig 

De ouderbijdrage is altijd vrijwillig. Vrijwillig betekent dat ouders mogen kiezen of ze de ouderbijdrage betalen. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die het Corlaer College aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Het gaat dus niet alleen om de vrijwillige ouderbijdrage, maar ook om de ouderbijdrage voor extra activiteiten die buiten het verplichte onderwijsprogramma vallen zoals excursies, reisweken, brugklaskamp, schoolreisje, extra kosten voor de profielen, techniekklas, sportklas en Cambridge Engels en andere extra kosten. De extra activiteiten vinden we belangrijk voor ons onderwijs en willen we graag in de toekomst blijven aanbieden. Dat kan niet zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers. Wanneer voor specifieke leerlingactiviteiten te weinig ouders een vrijwillige bijdrage doen, kan het zijn dat de activiteit niet doorgaat.

Financieel verantwoordelijk 

Of een leerling nu meerderjarig is of niet: de ouder(s)/verzorger(s) zijn voor de school altijd de gesprekspartner financiële zaken. De wet bepaalt namelijk dat ouder(s)/verzorger(s) financieel verantwoordelijk blijven voor meerderjarige kinderen van 18, 19 en 20 jaar voor de kosten van levensonderhoud en studie.

Betalingen en kopiëren 

Bij de kantine kun je contant en met de pin betalen. Bij de automaten kun je met de pin betalen. Kopiëren en printen kan met je schoolpas. De eerste 300 (zwart/wit) kopieën/prints per jaar zijn gratis, daarna kan er tegoed bijgekocht worden.

Terug naar overzicht