NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage 

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs. Toch zijn er een aantal voorzieningen en activiteiten die de overheid niet betaalt, maar die het Corlaer College wel belangrijk vindt. Het Corlaer College probeert deze kosten zo laag mogelijk te houden.

Schoolboeken 

Elke leerling krijgt gratis schoolboeken. Ouders ontvangen vóór de zomervakantie informatie over het bestellen van boeken. De boeken worden thuisbezorgd. Hiervoor wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. Als boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten van € 4,95 voor eigen rekening. Bij het bestellen van de schoolboeken wordt door Iddink een borg van € 75,- gevraagd. Dit bedrag wordt terugbetaald of verrekend als de leerling onze school verlaat. Informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding kunt u vinden op www.iddink.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Elke middelbare school krijgt een bepaald bedrag van de overheid waaruit alle kosten voor een schooljaar moeten worden gedekt. In de praktijk blijkt dat de overheidsbijdrage voldoende is om het noodzakelijke te betalen. Iets extra’s valt met die bijdrage niet te bekostigen. Omdat wij de leerlingen graag iets extra’s willen bieden, bestaat er de vrijwillige ouderbijdrage. Dat gebeurt op vrijwel alle scholen en ook op het Corlaer College. De ouderbijdrage is vrijwillig. De toelating tot de school, de deelname aan het onderwijs of examens is niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is door de MR vastgesteld. Als veel ouder(s)/verzorger(s) besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet over te maken, dan kunnen we besluiten om bepaalde activiteiten zoals excursies en reisweken niet door te laten gaan. De kosten worden dan te hoog voor de school.

Chromebook 

In ons onderwijs maakt elke leerling gebruik van een chromebook. De aanschaf van een chromebook valt onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders worden apart geïnformeerd over de kosten en aanschaf van een chromebook. Het is ook mogelijk om een eigen device te gebruiken, mits aan bepaalde technische voorwaarden voldaan wordt. 

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

Vmbo-basis en -kader

Kosten leerjaar 1 (basis/kader)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Brugklaskamp€90,-
Schoolreisje€40,-
Excursie Museum Corpus (Mens & Gezondheid)€40,-
Sportklas€175,-
Techniekklas€60,-

Kosten leerjaar 2 (basis/kader)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Excursie Mens & Gezondheid: Museum Corpus€40,-
Skiën€90,-
Sportklas€175,-
Techniekklas (excl. evt. vervanging poloshirt)€40,-

Kosten leerjaar 3 (basis/kader)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
BWI (kleding en gereedschap)€136,80
PIE (kleding en gereedschap)€161,78
Zorg & Welzijn (kleding)€20,-
Excursie Economie & Ondernemen€30,-
Excursie maatschappijleer: Den Haag€15,-
Reisweken/Corlaer Kamp€350,-/€55,-

Kosten leerjaar 4 (basis/kader)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
BWI (gereedschap, excl.
vervanging kleding)
€50,-
PIE (gereedschap, excl.
vervanging kleding)
€50,-
Zorg & Welzijn (kleding)€20,-
Excursie: Economie & Ondernemen€25,-
Examengala€20,-

Vmbo-tl

Kosten leerjaar 1 (vmbo-tl/havo)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Brugklaskamp€90,-
Schoolreisje€40,-
Sportklas€175,-

Kosten leerjaar 2 (vmbo-tl)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Skiën€90,-
Sportklas€175,-

Kosten leerjaar 3 (vmbo-tl)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Excursie biologie: Dierentuin gedragsobservatie€15,-
Excursie Duits: Düsseldorf Weihnachtsmarkt (onder voorbehoud)€35,-
Excursie maatschappijleer: Den Haag€15,-
Excursie€20,-
Reisweken/Corlaer Kamp€350,-/€55,-

Kosten leerjaar 4 (vmbo-tl)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Excursie tekenen: Moderne kunst€10,-
Excursie economie€20,-
Examengala€20,-

Havo

Kosten leerjaar 1 (havo/atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Brugklaskamp€90,-
Schoolreisje€40,-
Uitwisselingsproject Engels: Duitsland€20,- tot €30,-
Excursie Wetenschap & Technologie/technologie€25,-
Excursie Thema MMC (mens, maatschappij en cultuur)€30,-

Kosten leerjaar 2 (havo/atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Kamp€45,-
Skiën €90,-
Girls day (alternatief programma voor jongens)€20,-
Excursie Wetenschap & Technologie/Technologie€25,-

Kosten leerjaar 3 (havo/atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
24-uurs reis€90,-
Excursie geschiedenis WOII€5,-
Kerstmarkt Duitsland€80,-

Kosten leerjaar 4 (havo)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Eigen tekenmateriaal (KUBV)€26,50
Excursie maatschappijleer: ProDemos€15,-
Excursie aardrijkskunde: IJssel€27,50
Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Amsterdam€27,50
Excursie culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer: Soldaat van Oranje€50,-
Excursie module fotografie€25,-
Reisweek/uitwisseling€425,-/€475,-

Kosten leerjaar 5 (havo)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Driedaagse€100,-
Excursie maatschappijwetenschappen: Undergroundtour en rechtbank€25,-
Excursie aardrijkskunde: Amsterdam€30,-
Examengala€20,-
De gouden week€50,-

Atheneum

Kosten leerjaar 1 (havo/atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Brugklaskamp€90,-
Schoolreisje€40,-
Uitwisselingsproject Engels: Duitsland€20,- tot €30,-
Excursie Wetenschap & Technologie/technologie€25,-
Excursie Thema MMC (mens, maatschappij en cultuur)€30,-

Kosten leerjaar 2 (havo/atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Kamp€45,-
Skiën €90,-
Girls day (alternatief programma voor jongens)€20,-
Excursie Wetenschap & Technologie/Technologie€25,-

Kosten leerjaar 3 (havo/atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
24-uurs reis€90,-
Excursie geschiedenis WOII€5,-
Kerstmarkt Duitsland€80,-

Kosten leerjaar 4 (atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Eigen tekenmateriaal (KUBV)€26,50
Excursie maatschappijleer: ProDemos€15,-
Excursie aardrijkskunde: IJssel€27,50
Excursie culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer: Soldaat van Oranje€50,-
Excursie LOB: Universiteit Wageningen€15,-
Excursie culturele kunstzinnige vorming: Rotterdam€27,50
Excursie Maatschappijwetenschappen: Undergound Tour en rechtbank€25,-
Reisweek€325,-

Kosten leerjaar 5 (atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
Excursie geschiedenis: Museumbezoek€35,-
Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Amsterdam€27,50
Excursie maatschappijwetenschappen: Undergroundtour en rechtbank€25,-
Excursie profielwerkstuk: Bibliotheek Amsterdam€12,50
Excursie aardrijkskunde: Amsterdam€30,-
Uitwisseling€475,-

Kosten leerjaar 6 (atheneum)

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€65,-
Kluisje€12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€5,-
De gouden week€50,-
Driedaagse€100,-
Excursie maatschappijwetenschappen: Brussel€35,-
Examengala€20,-

Besteding algemene vrijwillige ouderbijdrage

BestedingKosten
Bestuurskosten en kosten in verband met het christelijke karakter van de school, zoals bijvoorbeeld de methode Oase die we gebruiken bij de dag- en weekopeningen, vieringen en organisatie van goede doelen actie€8,-
ICT-infrastructuur, bijvoorbeeld wifi-netwerk€22,-
Media en communicatie, zoals uitgave schoolgids, website en Corlaer Nieuws €8,-
Bijzondere leerlingactiviteiten en leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld de diploma-uitreiking, introductiedagen, sport- en culturele activiteiten, voorzieningen in de aula’s, beroepskeuzetesten€22,50
Atlassen en woordenboeken€2,-
Overige kosten, zoals collectieve ongevallenverzekering, audio in de aula’s, etc.€2,50
Terug naar overzicht