NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Vmbo theoretische leerweg

Brugklas vmbo-tl/havo 

Leerlingen met een basisschooladvies voor vmbo-tl en een basisschooladvies voor vmbo-tl/havo worden geplaatst in de brugklas vmbo-tl/havo. De leerlingen volgen lessen in zowel het havo/atheneum-gebouw als het vmbo-gebouw.

In dit schooljaar wordt bekeken welk niveau het beste aansluit bij de leerling. Er worden toetsen en cijfers gegeven op zowel havo- als tl-niveau. Aan het eind van het schooljaar wordt op basis van de behaalde cijfers de keuze gemaakt om door te gaan naar de havo of vmbo-tl. 

Een eigen plek

De theoretische leerweg is een aparte afdeling binnen het vmbo. De tl-afdeling heeft een eigen onderbouwdomein, een centrale en overzichtelijke plek waar eerstejaarsleerlingen veel tijd doorbrengen. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur.

Vak Doen

In de onderbouw van vmbo-tl krijgen leerlingen één dag per week het vak Doen. Tijdens dit vak houden leerlingen zich bezig met praktijkvakken, zoals handvaardigheid, techniek, koken, muziek en tekenen. Ze leren niet alleen praktische vaardigheden, maar ook hoe je goed kunt plannen (studievaardigheden) en ontdekken welke kwaliteiten en talenten ze hebben (loopbaanoriëntatie). Door middel van een roulatieschema krijgen leerlingen gedurende het schooljaar verschillende vakken aangeboden. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden en wat bij hen past!

Domeinleren en thematisch onderwijs 

Op het Corlaer College leren leerlingen niet alleen uit leer- en werkboeken, maar we vinden het ook belangrijk dat ze vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, plannen en organiseren. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor hun verdere loopbaan. We helpen onze leerlingen om te leren leren en bereiden hen voor op het vervolgonderwijs, toekomstige studiekeuze en beroep. Onder begeleiding van een docent wordt er vier lesuren per week gewerkt aan studievaardigheden, talent en loopbaanontwikkeling .

Op het domein wordt thematisch onderwijs gegeven. Verschillende vakken zijn thematisch aan elkaar gekoppeld in de vakken MMC (Mens, maatschappij en cultuur) en MNT (Mens, natuur en techniek). Hierdoor kunnen we vakken in een realistische context plaatsen en verbanden leggen tussen de lesinhoud. Binnen deze lessen ligt de focus op samenwerking, keuzevrijheid en eigenaarschap voor de leerling. Daarnaast hebben leerlingen reguliere lessen zoals Nederlands, wiskunde, techniek en muziek. Die lessen vinden plaats in de bekende leslokalen. 

 

Terug naar overzicht