NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Havo en atheneum

De onderbouw

Brugklas havo/atheneum

Leerlingen met een basisschooladvies voor havo en een basisschooladvies voor havo/atheneum worden geplaatst in de brugklas havo/atheneum. In dit jaar wordt bekeken welk niveau het beste aansluit bij de leerling, zodat hij naar de juiste opleiding kan doorstromen.

Leerlingen met een basisschooladvies atheneum worden geplaatst in de brugklas atheneum.

Contextrijk domeinleren en thematisch onderwijs

De lessen zijn opgedeeld in vaklessen en domeinuren. Tijdens de vaklessen krijgen leerlingen instructie van een vakdocent en werken aan schoolopdrachten. Tijdens de domeinuren werken leerlingen op het domein zelfstandig verder aan deze opdrachten. Een domein is een grote studieruimte waar leerlingen individueel of in groepjes aan het werk gaan voor school.

In de onderbouw werken leerlingen op het domein aan thema’s. Bij thematisch onderwijs worden de verschillende vakken samengevoegd onder een thema. Op die manier zien leerlingen de samenhang tussen de vakken en leren ze complexe vraagstukken aan te pakken. In het eerste jaar krijgen leerlingen veel begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen en zelfstandig werken. In de bovenbouw gaan leerlingen steeds zelfstandiger werken, zodat ze goed voorbereid zijn op hun vervolgopleiding. Ongeveer een derde van de onderwijstijd werken leerlingen op het domein, altijd onder begeleiding van een docent.

Met het contextrijke domeinleren en thematisch onderwijs bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin ze voortdurend blijven leren; een toekomst met wisselende werkomgevingen en sociale contexten. Een toekomst waarin kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren, onderzoek doen en plannen zijn daarbij onmisbaar. 

Didactisch coachen 

Op een domein werken leerlingen onder begeleiding van een vakdocent aan hun schoolopdrachten. De docent is getraind in didactisch coachen en geeft ondersteuning aan kleine groepjes en individuele leerlingen. De docent fungeert als coach en begeleidt de leerling bij de inhoud en aanpak van de opdrachten. De leerling leert te werken op zijn eigen manier en leert zelf keuzes te maken.

Terug naar overzicht