NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Havo en atheneum

Bovenbouw 

In de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) krijgen leerlingen meer ruimte voor zelfstandig werken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Naast klassikale instructies zijn er ook momenten van begeleide zelfstudie op het domein. Om de aansluiting met het hbo en universiteit optimaal te maken, is vanuit de overheid bepaald dat het vakkenpakket in de leerjaren 4, 5 en 6 opgebouwd is uit drie delen.

1) Het gemeenschappelijk deel (50%) 

Alle leerlingen volgende dezelfde vormende vakken zoals Nederlands, Engels, maatschappijleer, profielwerkstuk (PWS), cultureel kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding. Voor het atheneum komt hier nog een vak bij, namelijk een tweede moderne vreemde taal.

2) Het profieldeel (30%) 

Dit is een samenhangend geheel van vakken dat voorbereidt op een vervolgstudie. De leerling kiest voor één van de vier profielen: 

  • Cultuur en maatschappij
  • Economie en maatschappij
  • Natuur en gezondheid
  • Natuur en techniek

3) Het vrije deel (20%) 

Om een profiel aan te vullen of te verbreden kiest een leerling één of meer vakken of modules.

Terug naar overzicht