NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Ziekte 

Als uw kind wegens ziekte of een andere geldige reden afwezig is, dan kunt u uw kind afmelden via Somtoday of per mail aan: zorglokaal@corlaercollege.nl of telefonisch tussen 7.45 en 8.30 uur. Meld uw kind iedere dag opnieuw af, zodat er geen misverstanden over het verzuim ontstaan.

Langdurig ziek 

Langdurig ziekte, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, kunt u doorgeven aan het zorglokaal en de mentor van uw kind. U hoeft uw kind dan niet iedere dag opnieuw ziek te melden.

Ziek tijdens de les 

Als een leerling op school ziek wordt, mag de leerling alleen na toestemming van een medewerker van het zorg-/opvanglokaal naar huis. De medewerker neemt contact op met de ouders als de leerling in de onderbouw zit.

 

Terug naar overzicht