NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Toelating en plaatsing

Nadat een leerling op het Corlaer College is aangemeld, behandelt de toelatingscommissie de aanmelding. Drie elementen zijn belangrijk bij de beslissing om een leerling toe te laten en te plaatsen in de brugklas van een bepaald schooltype: 

  • het advies van de basisschool 
  • de wens van de ouders/leerling (m.b.t. profielkeuze zoals sportklas of techniekklas) 
  • de mogelijkheden van de school om te voldoen aan de voorwaarden die de zorg van de leerling met zich meebrengt

Door te kijken naar deze elementen hopen wij een passende plek te vinden voor leerlingen die onderwijs willen volgen op onze school. De regels rondom passend onderwijs zijn daarbij van toepassing. 

Voor toelating tot de hogere leerjaren gelden de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld een overgangsbewijs. De toelating verloopt via de VO-school waar de leerling op dat moment ingeschreven staat. Als de ouders rechtstreeks contact opnemen met het Corlaer College wordt er altijd contact opgenomen met de school van herkomst.

Terug naar overzicht