NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Veelvuldige afwezigheid 

De docenten houden elke les bij wie afwezig is. Als een leerling zonder kennisgeving afwezig is, neemt de school contact op met thuis. Wanneer een leerling relatief veel verzuimt, dan bespreekt de mentor dit met de leerling en ouders. Mocht het verzuim niet verminderen, dan schakelt de school de leerplichtambtenaar van de gemeente in waar de leerling woonachtig is. In overleg met de leerling, ouders en school bekijkt de leerplichtambtenaar wat er kan worden gedaan om het verzuim terug te dringen.

Leerplichtambtenaar 

De leerplichtambtenaar houdt geregeld spreekuur op het Corlaer College. Dit spreekuur heeft een preventief karakter. Het spreekuur wordt ingezet bij leerlingen vanaf het moment dat zij zes keer geregistreerd ongeoorloofd hebben verzuimd. Het doel is de oorzaak van het verzuim te bespreken en verder verzuim te voorkomen.

Terug naar overzicht