NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Onze onderwijsvisie

Centraal in de visie en het onderwijsconcept van het Corlaer College staan de drie basisbehoeften van de leerling: relatie, competentie en autonomie. Elke leerling heeft de behoefte om gewaardeerd en gerespecteerd te worden (sociale relaties: ‘je hoort erbij’). Leerlingen willen laten zien dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen (competentie: ‘je kunt iets’). Ze gaan ontdekken dat ze steeds meer aankunnen. Leerlingen willen graag zelf invloed uitoefenen op wat er gebeurt (autonomie: ‘je mag zelf iets beslissen’). Werken vanuit deze visie kan alleen als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis)behoeften van de leerling en waar de eigenheid van de leerling wordt gerespecteerd. Deze aanpak van ons onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en gemotiveerd zijn; je krijgt zin in leren! 

Afbeelding van een coach op de havo Middelbare school Amersfoort havo Leerlingen in het VMBO basis

Domeinleren en thematisch onderwijs

Kenmerkend voor het Corlaer College is het contextrijk domeinleren ondersteund door didactisch coachen op persoon, proces en inhoud. Concreet betekent dit dat er in de onderbouw thematisch gewerkt wordt, waardoor je als leerling samenhang ziet tussen de verschillende vakken. Er ligt nadruk op vaardigheden zoals samenwerken, plannen en reflecteren. Daardoor krijg je meer zicht in je eigen leerproces en neem je daar verantwoordelijkheid voor. Tijdens de schoolloopbaan krijgt de leerling zo steeds meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Natuurlijk word je daarbij geholpen door docenten die je coachen. Voor dit onderwijsconcept hebben havo en atheneum het predicaat Excellent ontvangen van de Onderwijsinspectie. 

Kansrijke omgeving

Door een gestructureerde en persoonlijke aanpak biedt het vmbo van het Corlaer College breed kansen aan de leerlingen. De kansen worden geboden binnen het brede aanbod van onderwijs binnen het vmbo. Van basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning tot theoretische leerweg, alles is aanwezig binnen de school. Er is een heldere structuur binnen de school, zodat duidelijk is welke keuzes de leerling kan maken. Indien nodig wordt er extra zorg geboden om het maximale uit jezelf te halen, ieder op zijn eigen niveau. Relatie vóór prestatie zorgt voor een persoonlijke aanpak. Je mag zijn wie je bent en we helpen je graag om iedere keer een stap verder te groeien. 

Chromebooks

Naast boeken wordt er ook gebruik gemaakt van chromebooks. Door beide middelen in te zetten werken leerlingen altijd met het nieuwste materiaal en met het materiaal dat het beste aansluit op de leervraag van de leerling. Ook is het leren minder tijd- en plaatsgebonden waardoor het leren beter aansluit bij de situatie van de leerling.

Terug naar overzicht