NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Onze kernwaarden

Wat wij belangrijk vinden als school hebben we geformuleerd in drie kernwaarden: 

  1. Wees jezelf 
  2. Geloof in elkaar 
  3. Draag bij aan de wereld 

Wees jezelf

Op onze school voel ik me thuis en kan ik mezelf zijn. Er is een vertrouwde en geborgen sfeer. Daarom durf ik nieuwsgierig te zijn, een stap verder te zetten en fouten te maken. Dat helpt me om te ontdekken wie ik ben en hoe de wereld in elkaar zit. 

Als ik mezelf laat zien, dan kan een ander mij goed leren kennen. Dat is natuurlijk spannend, maar de medewerkers van onze school doen ons dat voor. Zij hebben werkelijke interesse, nemen je serieus en helpen als dat nodig is, telkens weer. We gaan respectvol met elkaar om en zo ontstaat er vanzelf een veilige omgeving om te leren, mijn zelfvertrouwen te ontwikkelen en te ervaren waar mijn talenten liggen.

Goed dat jij er bent!

Geloof in elkaar

Jij bent net als ik, maar toch ook weer anders. Iedereen heeft een eigen verhaal. Het is goed om te ervaren waarin we hetzelfde zijn en waarin we verschillen. Zo vullen we elkaar aan en leren we relaties aan te gaan waar we op kunnen bouwen. 

Iedereen is van waarde en heeft een unieke bijdrage aan de groep. We luisteren naar de ander en maken plezier. Het enthousiasme van de leraren geeft ons energie. Waar het even niet lekker loopt zoeken we de dialoog. We zetten ons in en gunnen elkaar dat het lukt. Samen zijn we van betekenis voor elkaar en vormen wij een gemeenschap. 

Draag bij aan de wereld

De wereld is anders, omdat ik er ben. Wat ik doe maakt uit, ik beïnvloed mijn omgeving. Het is belangrijk dat ik me bewust ben van de bijdrage die ik lever. Ik ben van betekenis. 

School is naast een leergemeenschap ook een introductie op de samenleving. We onderzoeken met elkaar waar we staan in maatschappelijke thema’s als vrede & mensenrechten, de multiculturele samenleving of duurzaamheid. Zo krijg ik de kans om te ontdekken wat mij raakt, wat bij mij past, en waarvoor ik me wil inzetten. 

Met mijn ervaringen, talenten en diploma op zak trek ik de wijde wereld in.

Terug naar overzicht