NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Leerwegondersteuning (lwoo) 

Naast het vmbo-advies van de basisschool kan de basisschool extra ondersteuning voor een leerling adviseren. Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) biedt die extra ondersteuning. De klassen van lwoo zijn klein, waardoor leerlingen extra aandacht en begeleiding krijgen. Als een leerling daarnaast meer ondersteuning nodig heeft, is er een lwoo-coach beschikbaar die de leerling extra kan helpen. Voordat een leerling in aanmerking komt voor lwoo, moet er een lwoo-beschikking zijn. Die beschikking wordt door de basisschool aangevraagd als de leerling voldoet aan de lwoo-criteria.

Terug naar overzicht