Lucas

Niet snel saai op school

“Ik woon in Bunschoten-Spakenburg. Op mijn elektrische fiets ben ik in een half uurtje op school. Ik vind het heel leuk op school. Ik heb een hele leuke klas. In de pauze gaan we vaak tafelvoetballen. Het is niet snel saai op school. Bij het vak techniek maken we een auto van hout. Bij domeinleren werken we in een grote ruimte aan de themavakken mnt (mens, natuur en techniek) en mmc (mens, maatschappij en cultuur). Je leert bijvoorbeeld meer over het lichaam. Je werkt samen in groepjes. Samenwerken vind ik soms wel moeilijk, maar de docenten geven je tips hoe je het beter kan doen.”

Lucas, klas 1 vmbo-tl/havo