NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Vmbo theoretische leerweg

Brugklas theoretische leerweg/havo

Leerlingen met een basisschooladvies voor de theoretische leerweg en een basisschooladvies voor de theoretische leerweg/havo worden geplaatst in de brugklas theoretische leerweg/havo. De leerlingen volgen lessen in zowel het havo/atheneum-gebouw als het vmbo-gebouw.

In dit schooljaar wordt bekeken welke onderwijsrichting het beste aansluit bij de leerling. Aan het einde van het schooljaar wordt op basis van de behaalde cijfers en de voortgang van het leerproces besloten of de leerling wordt geplaatst in de havo of de theoretische leerweg.

Een eigen plek

De theoretische leerweg is een aparte afdeling binnen het vmbo. Deze afdeling heeft een eigen leerplein voor de onderbouw, een centrale en overzichtelijke plek waar eerstejaars leerlingen veel tijd doorbrengen. Dit zorgt voor duidelijkheid en structuur.

Vak Doen

In de onderbouw van de theoretische leerweg krijgen leerlingen één dag per week het vak Doen. Binnen dit vak houden leerlingen zich bezig met praktijkvakken, zoals handvaardigheid, techniek, koken, muziek en tekenen. Ze leren niet alleen praktische vaardigheden, maar ook hoe je goed kunt plannen (studievaardigheden) en ze ontdekken welke kwaliteiten en talenten ze hebben (loopbaanoriëntatie). Door middel van een roulatieschema krijgen leerlingen gedurende het schooljaar verschillende vakken aangeboden. Zo ontdekken ze wat ze leuk vinden en wat bij hen past!

Thematisch onderwijs 

Op het Corlaer College leren leerlingen niet alleen uit leer- en werkboeken, maar we vinden het ook belangrijk dat ze vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, plannen en organiseren. Deze vaardigheden zijn belangrijk voor hun verdere loopbaan. We helpen onze leerlingen om te leren leren en bereiden hen voor op het vervolgonderwijs, toekomstige studiekeuze en beroep. Onder begeleiding van een docent wordt er vier lesuren per week gewerkt aan studievaardigheden, talent en loopbaanontwikkeling.

Thematisch onderwijs wordt zowel op het leerplein als in het klaslokaal gegeven. Verschillende vakken zijn thematisch aan elkaar gekoppeld in de vakken ‘Mens & Maatschappij’ en ‘Mens & Natuur’. Hierdoor kunnen we vakken in een realistische context plaatsen en verbanden leggen tussen de lesinhoud. Binnen deze lessen ligt de focus op samenwerking, keuzevrijheid en eigenaarschap voor de leerling. Daarnaast volgen de leerlingen reguliere lessen zoals Nederlands, Engels en wiskunde. 

 

Terug naar overzicht