NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

De onderbouw

Starten in een dakpanklas

Brugklas vmbo-basis/kader en vmbo-kader/theoretische leerweg

Op het Corlaer College zijn er dakpankassen bij alle onderwijsrichtingen. In een dakpanklas zitten leerlingen van twee verschillende onderwijsrichtingen samen in één klas waar ze op hun eigen niveau kunnen leren. Hierdoor hebben leerlingen een extra jaar om te ontdekken welke onderwijsrichting het beste bij hen past en waar ze zich het meest thuis voelen. In het tweede jaar gaan leerlingen naar de onderwijsrichting die het beste bij hen aansluit. 

Binnen de afdeling vmbo-basis/kader kennen we de dakpanklas vmbo-basis/kader en vmbo-kader/theoretische leerweg. In de dakpanklas wordt bekeken welke onderwijsrichting het beste aansluit bij de leerling. Aan het einde van het schooljaar wordt op basis van de behaalde cijfers en de voortgang van het leerproces besloten of de leerling wordt geplaatst in de vmbo-basis, -kader of theoretische leerweg.

Oriënteren voor een profiel

Leerjaar 2

In leerjaar 2 van vmbo-basis en -kader oriënteren leerlingen zich op een vervolgstudie. Zij volgen lessen binnen de profielen ‘Zorg en Welzijn’, ‘Economie en Ondernemen’, ‘Produceren, installeren en energie’ en ‘Bouwen, wonen en interieur’. Op die manier krijgen ze een goed beeld van de verschillende richtingen en kunnen zij een goede profielkeuze maken. 

Terug naar overzicht