NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Leerwegondersteuning (lwoo) 

Bij de onderwijsrichtingen vmbo-basis en -kader, dus in de brugklassen basis/kader en kader/theoretische leerweg, bieden wij leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aan. Leerwegondersteunend onderwijs is er speciaal voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om hun diploma te behalen. Het is geen aparte leerweg; onze lwoo-leerlingen werken naar hetzelfde diploma toe als de leerlingen zonder lwoo.

Kleinere klassen en extra aandacht

Bij ons krijgen de lwoo-leerlingen van de onderbouw les in kleinere klassen, waardoor ze sneller gezien worden en de extra aandacht en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. We ondersteunen hen met aangepast lesmateriaal en persoonlijke begeleiding van betrokken docenten en onderwijsassistenten. Door deze aanpak zien we dat leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en daardoor het onderwijs goed kunnen volgen. 

Voor elke leerling wordt een persoonlijk plan opgesteld, afgestemd op hun onderwijsbehoeften. Als uit dit plan blijkt dat een leerling naast de kleinere klassen extra ondersteuning nodig heeft, dan kunnen we bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan het leren plannen en organiseren of geven we een training om te leren omgaan met faalangst. Ook kunnen leerlingen door ons aangemeld worden voor remedial teaching bij taal en rekenen.

Hoe kun je leerwegondersteunend onderwijs krijgen?

Niet alle leerlingen kunnen zich aanmelden voor leerwegondersteunend onderwijs. Alleen leerlingen die dit echt nodig hebben, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Om te bepalen of een leerling aanspraak kan maken op leerwegondersteunend onderwijs, wordt er gekeken naar leerachterstanden. Basisscholen vinden dit terug in het leerlingvolgsysteem of nemen een drempelonderzoek af om dit in kaart te brengen. Als een leerling voldoet aan de gestelde criteria, vraagt de basisschool het leerwegondersteunend onderwijs aan bij het samenwerkingsverband. 

Terug naar overzicht