NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Onze onderwijsvisie

Centraal in de visie en het onderwijsconcept van het Corlaer College staan de drie basisbehoeften van de leerling, namelijk: relatie, competentie en autonomie. Elke leerling heeft behoefte om gewaardeerd en gerespecteerd te worden (relatie: ‘je hoort erbij’). Leerlingen willen laten zien dat ze in staat zijn de taken die ze krijgen aan te kunnen (competentie: ‘je kunt iets’). Ze ontdekken dat ze steeds meer kunnen. Leerlingen willen graag zelf invloed hebben op wat er gebeurt (autonomie: ‘je mag zelf beslissen’). Het is alleen mogelijk om vanuit deze visie te werken als het onderwijs is afgestemd op de mogelijkheden en (basis)behoeften van de leerling en waar de eigenheid van de leerling wordt gerespecteerd. Deze onderwijsaanpak zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig voelen en gemotiveerd zijn; ze krijgen zin in leren! 

Domeinleren en thematisch onderwijs

Kenmerkend voor het Corlaer College is het contextrijk domeinleren ondersteund door didactisch coachen op persoon, proces en inhoud. Concreet betekent dit dat er in de onderbouw van vmbo-tl, havo en atheneum thematisch wordt gewerkt, waardoor leerlingen verbanden kunnen leggen tussen de verschillende vakken. Binnen het thematisch werken ligt de nadruk op vaardigheden zoals samenwerken, plannen en reflecteren. Zo krijgen leerlingen meer zicht in hun eigen leerproces en stimuleert hen om verantwoordelijkheid te nemen. Tijdens hun schoolloopbaan krijgen leerlingen steeds meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid. Natuurlijk worden leerlingen daarbij geholpen door docenten die hen coachen. Voor dit onderwijsconcept hebben de afdelingen havo en atheneum het predicaat ‘Excellent’ ontvangen van de Onderwijsinspectie. 

Kansrijke omgeving

Het vmbo biedt dankzij een gestructureerde en persoonlijke aanpak breed kansen aan leerlingen. Binnen het vmbo is er een breed aanbod van onderwijs, van basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning tot theoretische leerweg. Alles is aanwezig binnen onze school. Er is een heldere structuur binnen de school, zodat leerlingen weten welke keuzes ze kunnen maken. Indien nodig wordt er extra zorg en ondersteuning geboden om het beste uit zichzelf te halen, ieder op zijn eigen niveau. Bij ons staat relatie vóór prestatie, wat resulteert in een persoonlijke benadering. Je mag zijn wie je bent en we staan klaar om je te helpen groeien, stap voor stap.

Chromebooks

Naast boeken maken leerlingen ook gebruik van chromebooks. Door beide middelen te combineren werken leerlingen altijd met het nieuwste materiaal dat het beste aansluit bij hun leerbehoeften. Bovendien maakt dit het leren minder tijd- en plaatsgebonden, waardoor het leren beter aansluit bij de situatie van de leerling.

Terug naar overzicht