NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Leerwegondersteuning (lwoo) 

Naast het vmbo-advies van de basisschool kan er ook extra ondersteuning geadviseerd worden voor een leerling. Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) biedt deze extra ondersteuning. De klassen van lwoo zijn klein, waardoor leerlingen extra aandacht en begeleiding krijgen. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, is er een lwoo-coach beschikbaar die kan helpen. Voordat een leerling in aanmerking komt voor lwoo, moet er een lwoo-beschikking zijn. Die beschikking wordt door de basisschool aangevraagd als de leerling voldoet aan de lwoo-criteria.

Terug naar overzicht