NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Havo en atheneum

De onderbouw

Brugklas havo/atheneum

Leerlingen met een basisschooladvies havo en een basisschooladvies havo/atheneum komen in de brugklas havo/atheneum. In dat jaar wordt bekeken welk niveau bij de leerling aansluit, zodat hij kan doorstromen naar de juiste opleiding.

Leerlingen met een basisschooladvies atheneum komen in de brugklas atheneum.

Contextrijk domeinleren en thematisch onderwijs

De lessen van de leerlingen zijn verdeeld in vaklessen in een lokaal en domeinuren. In het lokaal krijgen leerlingen instructie van een vakdocent en werken ze aan opdrachten waar ze op het domein zelfstandig verder mee kunnen. Een domein is een grote studieruimte waar leerlingen zelfstandig werken aan opdrachten, in groepjes of individueel. In de onderbouw werken leerlingen op het domein aan thema’s. Bij thematisch onderwijs worden de verschillende vakken samengevoegd onder een thema. Op die manier zien leerlingen de samenhang tussen de vakken en leren ze complexe vraagstukken aan te pakken. 

In het eerste jaar krijgen leerlingen veel begeleiding en hulp bij het leren plannen en zelfstandig werken. In de bovenbouw gaan leerlingen steeds zelfstandiger werken, zodat ze uiteindelijk goed voorbereid zijn op hun vervolgopleiding. Leerlingen werken ongeveer een derde van de onderwijstijd op het domein altijd onder begeleiding van een docent.

Met het contextrijke domeinleren en thematisch onderwijs bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin ze constant leren; een toekomst met wisselende werkomgevingen en sociale contexten, een toekomst waarin kennis én vaardigheden van belang zijn. Vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken, reflecteren, onderzoek doen en plannen zijn daarbij onmisbaar. 

Didactisch coachen 

Op een domein werken leerlingen onder begeleiding van een vakdocent aan hun opdrachten. De docent is getraind in didactisch coachen en geeft hulp aan kleine groepjes en aan de individuele leerling. Hij coacht de leerling op inhoud en aanpak. De leerling leert te werken op zijn eigen manier en leert keuzes te maken.

Terug naar overzicht