NULL

Schoolgids

Schooljaar 2022 - 2023

Internationalisering 

Internationalisering heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. In de onderbouw zijn er bij de moderne vreemde talen Engels, Frans en Duits online uitwisselingsprojecten. Onze leerlingen communiceren per brief, e-mail en/of video met Engels-, Duits- en/of Franssprekende leerlingen uit het buitenland. Ook gaan de leerlingen een dag naar Duitsland.

In de bovenbouw gaan leerlingen op reis naar het buitenland. Leerlingen van de havo kunnen in het vierde leerjaar kiezen uit een reisweek of uitwisseling. Ze kunnen op reisweek naar Berlijn of Praag. Heeft een leerlingen gekozen voor een uitwisseling, dan gaan ze naar Huesca (Spanje) of Budrio (Italië).

De leerlingen van atheneum gaan in het vierde leerjaar op reisweek naar Normandië. In het vijfde leerjaar gaan de atheneumleerlingen op uitwisseling naar Valencia of Burriana (Spanje). 

Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij aan alle activiteiten van internationalisering deelnemen, inclusief de uitwisseling met buitenlandse leerlingen.

Wat is een uitwisseling?

Tijdens een uitwisseling woont een leerling een week in een ander land en verblijft bij een gastgezin. Verderop in het jaar komen de buitenlandse leerlingen een week naar Nederland, dat noemen we de terugkomweek. Zij verblijven bij de Corlaer-leerlingen thuis die mee zijn geweest op uitwisseling.  Op die manier leren de leerlingen de cultuur van een ander land en de taal Engels goed kennen.

Terug naar overzicht