NULL

Schoolgids

Schooljaar 2024 - 2025

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Het Corlaer College heeft een verzekeringspakket afgesloten bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. De ongevallenverzekering dekt alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers). Deze verzekering vergoedt medische kosten die niet gedekt worden door de eigen ziektekostenverzekering en biedt een beperkte uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking. Ouders/verzorgers dienen ongevallen direct te melden aan de school.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt de school en degenen die actief zijn voor de school (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Deze verzekering dekt echter geen onrechtmatig handelen van leerlingen. Indien de school schade lijdt door onrechtmatig handelen van een leerling, worden de ouders/verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld.

Voor excursies en reisweken heeft het Corlaer College een doorlopende reisverzekering met werelddekking afgesloten. De leerlingen zijn via deze verzekering verzekerd. 

Terug naar overzicht