NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Contact met de mentor 

Elke leerling heeft een mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders/verzorgers. We stellen het erg op prijs als ouders/verzorgers de mentor informeren over zaken die van invloed kunnen zijn op de schoolprestaties of het welbevinden van het kind. Maak een afspraak met de mentor, zodat we dit samen kunnen bespreken. 

We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders/verzorgers en school. Daarom bieden we meerdere keren per jaar de mogelijkheid om met de mentor en indien nodig met de docenten te spreken tijdens een driehoeksgesprek. Op die manier kunnen we samen de voortgang en eventuele ondersteuningsbehoeften van je zoon of dochter bespreken.

Schoolleiding

De schoolleiding van het Corlaer College bestaat uit de directie en de afdelingsleiders.

Directie

 • Mevrouw L. Hosmar, rector
 • De heer R. Schaefer, plaatsvervangend rector
Afdelingsleiders

Naast de mentor is de afdelingsleider het aanspreekpunt voor ouders/verzorgers. De afdelingsleider staat aan het hoofd van de afdeling en regelt de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Hij of zij geeft leiding aan een team docenten, instructeurs en lesassistenten. Ze regelen de leerlingbegeleiding en houden zich bezig met het onderwijs binnen de afdeling.

Het Corlaer College kent zeven afdelingen.

Vmbo-afdelingen:

 • Leerjaar 1 en 2 vmbo-basis/-kader/-lwoo (incl. sport- en techniekklassen)
  Peter van Montfrans
 • Leerjaar 1 t/m 4 theoretische leerweg (incl. tl/havo brugklas)
  Remko Koppelaar
 • Leerjaar 3 en 4 vmbo-basis/-kader
  Chantal Rebel

Havo/atheneum-afdelingen:

 • Leerjaar 1 havo/atheneum
  Marjolein Hartman
 • Leerjaar 2 en 3 havo/atheneum
  Anne Klop
 • Leerjaar 4 t/m 6 havo/atheneum
  Renee Springer

Afdeling Beheer, organisatie en communicatie
Simone Looij en Vincent van Polen

Terug naar overzicht