NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Schoolkosten

Vrijwillige ouderbijdrage 

Hoewel de overheid de kosten voor onderwijs dekt, zijn er enkele voorzieningen en activiteiten die niet door de overheid worden vergoed, maar die het Corlaer College belangrijk vindt. We streven ernaar om deze kosten zo minimaal mogelijk te houden.

Ouderbijdrage is vrijwillig

Elke middelbare school ontvangt een bepaalde overheidsbijdrage om alle kosten voor een schooljaar te dekken. Hoewel deze bijdrage voldoende is voor de noodzakelijke uitgaven, is er geen ruimte voor extra’s. Om onze leerlingen iets extra’s te kunnen bieden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Dit is gebruikelijk op veel scholen, inclusief het Corlaer College. De ouderbijdrage is vrijwillig. Toelating tot de school, deelname aan het onderwijs en examens zijn niet afhankelijk van deze bijdrage. Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld door de medezeggenschapsraad. Als veel ouders/verzorgers besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan het zijn dat bepaalde activiteiten zoals excursies en reisweken niet door kunnen gaan. Dit komt doordat de kosten dan te hoog worden voor de school.

Schoolboeken 

Elke leerling ontvangt gratis schoolboeken. Ouders/verzorgers ontvangen voor de zomervakantie informatie over het bestellen van de boeken die vervolgens thuisbezorgd worden. Er wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd voor de bezorging. Als de boeken te laat worden besteld, zijn de verwerkingskosten van € 4,95 voor eigen rekening. Bij het bestellen van de schoolboeken vraagt Iddink een borg van € 75,- , die wordt terugbetaald of verrekend bij het verlaten van onze school. Meer informatie over het boekenpakket, de bezorging en de vergoeding is te vinden op www.iddink.nl.

Chromebook 

In ons onderwijs gebruikt elke leerling een chromebook. De kosten en aanschaf van een chromebook vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Ouders/verzorgers ontvangen aparte informatie over deze kosten en de mogelijkheid om een chromebook aan te schaffen. Het is ook toegestaan om een eigen apparaat te gebruiken, op voorwaarde dat het voldoet aan bepaalde technische eisen.

Overzicht vrijwillige ouderbijdrage

Vmbo-basis en -kader

Kosten leerjaar 1: basis/kader

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Brugklaskamp€ 90,-
Schoolreisje€ 45,-
Excursie Museum Corpus (Mens & Gezondheid)€ 25,-
Sportklas€ 175,-
Techniekklas€ 60,-

Kosten leerjaar 2: basis/kader

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Schoolreisje€ 45,-
Gouden week€ 30,-
Skiën€ 95,-
Sportklas€ 175,-
Techniekklas (excl. evt. vervanging poloshirt)€ 40,-

Kosten leerjaar 3: basis/kader

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
BWI (kleding en gereedschap)€ 140,-
PIE (kleding en gereedschap)€ 194,50
Zorg & Welzijn (kleding)€ 20,-
Excursie Economie en ondernemen€ 30,-
Excursie maatschappijleer: Den Haag€ 17,50
Excursie biologie: Dierentuin€ 15,-
Reisweken/Corlaer Kamp€ 380,-/ € 85,-

Kosten leerjaar 4: basis/kader

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
BWI (gereedschap, excl.
vervanging kleding)
€ 50,-
PIE (gereedschap, excl.
vervanging kleding)
€ 50,-
Zorg & Welzijn (kleding)€ 20,-
Excursie: Economie en ondernemen€ 25,-
Excursie biologie: Ecologie/veldwerk€ 10,-
Examengala€ 20,-

Vmbo-tl

Kosten leerjaar 1: vmbo-tl/havo

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Brugklaskamp€ 100,-
Schoolreisje€ 45,-
Excursie Museum Corpus (Mens & Gezondheid)€ 25,-
Sportklas€ 175,-

Kosten leerjaar 2: vmbo-tl

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 35,-
Schoolreisje€ 45,-
Skiën€ 95,-
Sportklas€ 175,-

Kosten leerjaar 3: vmbo-tl

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
Excursie biologie: Dierentuin gedragsobservatie€ 15,-
Excursie Duits: Düsseldorf Weihnachtsmarkt (onder voorbehoud)€ 35,-
Excursie maatschappijleer: Den Haag€ 17,50
Excursie Economie€ 20,-
Reisweken/Corlaer Kamp€ 380,-/ € 85,-

Kosten leerjaar 4: vmbo-tl

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
Excursie tekenen: Moderne kunst€ 15,-
Excursie biologie: ecologie/veldwerk€ 10,-
24-uurs reis Parijs€ 75,-
Examengala€ 20,-

Havo

Kosten leerjaar 1: havo/atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Brugklaskamp€ 100,-
Schoolreisje€ 45,-
Uitwisselingsproject Engels: Duitsland€ 20,- tot € 30,-
Excursie Wetenschap & Technologie/technologie€ 25,-
Excursie Thema MMC (mens, maatschappij en cultuur)€ 30,-

Kosten leerjaar 2: havo/atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Kamp€ 50,-
Skiën € 95,-
Gouden week€ 30,-
Girls day (alternatief programma voor jongens)€ 20,-
Excursie Wetenschap & Technologie/Technologie€ 25,-

Kosten leerjaar 3: havo/atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
24-uurs reis€ 95,-
Excursie geschiedenis WOII€ 5,-
Kerstmarkt Duitsland€ 45,-

Kosten leerjaar 4: havo

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Eigen tekenmateriaal (KUBV)€ 28,15
Gouden week€ 30,-
Excursie maatschappijleer: ProDemos€ 25,-
Excursie aardrijkskunde: IJssel€ 29,-
Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Amsterdam€ 27,50
Excursie culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer: Musical€ 50,-
Reisweek/uitwisseling€ 450,-/ € 495,-

Kosten leerjaar 5: havo

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 50,-
Excursie maatschappijwetenschappen: Undergroundtour en rechtbank€ 25,-
Excursie aardrijkskunde: Amsterdam€ 30,-
Examengala€ 20,-

Atheneum

Kosten leerjaar 1: havo/atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Brugklaskamp€ 100,-
Schoolreisje€ 45,-
Uitwisselingsproject Engels: Duitsland€ 20,- tot € 30,-
Excursie Wetenschap & Technologie/technologie€ 25,-
Excursie Thema MMC (mens, maatschappij en cultuur)€ 30,-

Kosten leerjaar 2: havo/atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Kamp€ 50,-
Skiën € 95,-
Gouden week€ 30,-
Girls day (alternatief programma voor jongens)€ 20,-
Excursie Wetenschap & Technologie/Technologie€ 25,-

Kosten leerjaar 3: havo/atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
24-uurs reis€ 95,-
Excursie geschiedenis WOII€ 5,-
Kerstmarkt Duitsland€ 45,-

Kosten leerjaar 4: atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Eigen tekenmateriaal (KUBV)€ 28,15
Gouden week€ 30,-
Excursie maatschappijleer: ProDemos€ 25,-
Excursie aardrijkskunde: IJssel€ 29,-
Excursie culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer: Musical€ 50,-
Excursie LOB: Universiteit Wageningen€ 16,50
Excursie culturele kunstzinnige vorming: Rotterdam€ 27,50

Kosten leerjaar 5: atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 30,-
Excursie geschiedenis: Museumbezoek€ 35,-
Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Amsterdam€ 27,50
Excursie culturele kunstzinnige vorming en geschiedenis: Musical€ 50,-
Excursie maatschappijwetenschappen: Undergroundtour en rechtbank€ 25,-
Excursie profielwerkstuk: Bibliotheek Amsterdam€ 11,-
Excursie aardrijkskunde: Amsterdam€ 30,-
Uitwisseling€ 495,-

Kosten leerjaar 6: atheneum

BestedingKosten
Algemene ouderbijdrage€ 65,-
Kluisje€ 12,-
Verzendkosten schoolboeken aan Iddink€ 5,-
Gouden week€ 50,-
Kamp€ 150,-
Excursie maatschappijwetenschappen: Brussel€ 40,-
Examengala€ 20,-

Besteding algemene vrijwillige ouderbijdrage

BestedingKosten
Bestuurskosten en kosten in verband met het christelijke karakter van de school, zoals bijvoorbeeld de methode Oase die we gebruiken bij de dag- en weekopeningen, vieringen en organisatie van goede doelen actie€ 8,-
ICT-infrastructuur, bijvoorbeeld wifi-netwerk€ 22,-
Media en communicatie, zoals uitgave schoolgids, website en Corlaer Nieuws € 8,-
Bijzondere leerlingactiviteiten en leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld de diploma-uitreiking, introductiedagen, sport- en culturele activiteiten, voorzieningen in de aula’s, beroepskeuzetesten€ 22,50
Atlassen en woordenboeken€ 2,-
Overige kosten, zoals collectieve ongevallenverzekering, audio in de aula’s, etc.€ 2,50
Terug naar overzicht