NULL

Schoolgids

Schooljaar 2023 - 2024

Klachtenregeling 

Soms ben je het niet eens met de gang van zaken, een beslissing of het gedrag van een ander. Dat kan leiden tot een klacht. Het grootste deel van de klachten wordt informeel en in goed overleg opgelost. Ga daarom allereerst in gesprek met degene die het probleem veroorzaakt en bekijk op welke regeling jouw klacht betrekking heeft. Leidt dit niet tot een oplossing, leg het probleem dan voor aan bijvoorbeeld de mentor, afdelingsleider of de interne of externe vertrouwenspersoon. De interne en externe vertrouwenspersoon zijn laagdrempelig toegankelijk en bieden een eerste luisterend oor. Zij kunnen je wijzen welke route je kunt doorlopen voor een goede afhandeling van je klacht.

Raadpleeg het Informatiedocument klachten, bezwaren en zorgen welke regeling van toepassing is bij het indienen van een klacht. Op de website van Meerscholen – Samen meer vind je de klachtenregeling.

Informatiedocument klachten, bezwaren en zorgen
Terug naar overzicht