Nieuws

Zorgrobot Robin in de klas

10-02-2022 2 min
NieuwsZorgrobot Robin in de klas
Bijzondere logé op de afdeling Zorg en Welzijn

Zorgrobot Robin in de klas

Van 31 januari tot 4 februari kwam er een bijzondere gast op bezoek op het vmbo. Robin de zorgrobot (van Edumeijsch) kwam in de lessen van het profiel Zorg en Welzijn demonstreren wat hij allemaal kan betekenen voor mensen die zorg nodig hebben. 

De derde- en vierdejaarsleerlingen gingen in groepjes uiteen om zelf een programma voor Robin de zorgrobot te ontwikkelen. Ze werkten aan verschillende zorgcasussen zoals; samen bewegen, autisme en emoties, volgorde van aankleden, dementie en dagindeling, bewegen op de stoel, revalideren en bewegen. Door puzzelstukjes aan elkaar te koppelen ontstond er een programma. Vijfenveertig puzzelstukjes leverde drie minuten actie van Robin de zorgrobot op.

Bewegingen, spraak en gezichtsuitdrukkingen; je kunt het allemaal programmeren. Je kunt Robin laten zwaaien, ‘Goedemorgen, ik ben Robin’ laten zeggen of dementerende ouderen herinneren aan het innemen van medicijnen of een afspraak. De leerlingen waren erg enthousiast. Toen Robin de zorgrobot de geprogrammeerde handelingen uitvoerde, bleek dat het programmeren toch vaak moeilijker was dan gedacht. 

Zorgtechnologie is de toekomst! Op deze manier hebben onze leerlingen een klein beetje kennis kunnen maken met Robin.